Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Pro stavitele nových rodinných domů, bytových domů, administrativních budov atd. jsme spustili nové webové stránky: http://www.cestakdomu.cz   Nově Vám nabízíme: vypracování kompletní projektové dokumentace energetické posouzení a optimalizace budovy vyřízení dotace z programů Nová zelená úsporám, OPPIK od podání žádosti po vyplacení peněz na Váš účet veškerou komunikaci s úřady včetně vyřízení stavebního povolení (stavební úřad, životní prostředí, hygiena, hasiči…) samotnou realizaci výstavby Neváhejte se nás obrátit s Vašimi dotazy, rádi Vám odpovíme.  ...

To mě zajímá


V úterý 5. prosince 2017 byly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy VI a VII v programu Technologie. Výzva VI je určena pro začínající podniky. Podpora v maximální výši 45 % způsobilých výdajů je poskytována pro malé začínající podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky. Finanční příspěvek se vztahuje na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do 224 999 Kč. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH, jestliže je......

To mě zajímá


Kraje, města, obce, vysoké školy a další veřejné instituce mohou až do 31.10.2019 žádat o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí ve výzvě č. 61, zaměřenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 tisíc Kč bez DPH. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu....

To mě zajímá


Řídicí orgán IROP ozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018 do 14:00. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu “Energetické úspory v bytových domech III”, která bude vyhlášena v lednu 2018...

To mě zajímá


Od 1. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotaci ve III. výzvě – Energetické úspory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě realizace zateplení objektu, lze v rámci této výzvy vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, zavést či modernizovat systém měření a regulace nebo provést modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách. Příjem žádostí bude probíhat do 30. dubna 2018. Zažádat o dotaci mohou malé, střední nebo velké podniky. Výše dotace: malý podnik – 50 % způsobilých výdajů střední podnik – 40 % způsobilých výdajů velký podnik......

To mě zajímá


BERITH & PITŘÍK "Stvořeno pro Život"

Netradiční tvary s vůní dřeva – to jsou kruhové dřevěné domy společnosti BERITH & PITŘÍK, s.r.o., nebo-li “Stvořeno pro Život”. „Když jsme poprvé vstoupili do kruhového domu, okamžitě jsme byli fascinováni tímto tvarem. Zatoužili jsme stvořit pro sebe netradiční zdravou stavbu. Nejbližší materiál našemu srdci vždy bylo a je dřevo, a tak jsme zvolili pro stavbu našeho domu právě tento materiál“ říká manažerka společnosti Stvořeno pro Život. Tato inovativní společnost navrhuje a staví domy netradičních tvarů ze dřeva. „S pojmem rodina se nám nejčastěji vybaví kruh, a proto základ našich rodinných domů......

To mě zajímá


Plánované výzvy pro 1. čtvrtletí roku 2018 v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

I. Výzva Úspory energie – FVE Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systém včetně akumulace energie pro vlastní potřebu VII. Výzva Technologie – Průmysl Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností III. výzva Inovace Inovační projekty, produktové inovace, procesní novace, organizační inovace, marketingové inovace I. Výzva Nízkouhlíkové technologie Technologie na úpravu bioplynu na bio metan a jeho vtlačení do distribuční sítě...

To mě zajímá


Podání kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je stále možné. Pokud budete potřebovat pomoc s jejím vyřízením neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a žádost za Vás vyřídíme. K žádosti o dotaci je nutné přiložit fotografie původního kotle, revizní zprávu na kotel a doklad o vlastnictví osobního účtu. V rámci kotlíkové dotace lze žádat o výměnu původního kotle na tuhá paliva, který má 1. nebo 2. emisní třídu za nový kotel: automatický kombinovaný kotel plynový kondenzační kotel kotel na biomasu (ruční) kotel na biomasu (automatický) tepelné čerpadlo...

To mě zajímá


Projekt Liko-Noe

Liko-Noe Duší LIKO-Noe je koncept PŘÍRODNÍ TEPELNÉ STABILIZACE. Co tím míníme? Budova pracuje pouze s energiemi z přírodních zdrojů. O elektrickou energii se postará slunce, země zase o teplo či chlad. Zapomeňte na speciální strojní zařízení. Symbiotickou součástí konceptu je voda – retenčí jezero, zásobárna vody pro celý firemní areál. Liko-Noe, cesta k lepšímu světu. Věříme, že změny klimatu v posledních letech dělají starosti nejen nám. Jarní období se mění, zimy jsou bez sněhu, v létě nás sužují nezvyklá horka. Lidé v kancelářských budovách trpí horkem, nebo obklopeni technologiemi pro klimatizaci.  V budovách z oceli......

To mě zajímá


8. stránka z celkem 10« První...678910