Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

EU dotace


Od 1.3.2019 je nově otevřená výzva Úspory energie pro veřejné budovy, která má za cíl snížit spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách Příjem žádostí: Od 1.3.2019 – 3.2.2020 Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 % do 50 % celkových způsobilých výdajů. V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů. Podporované projekty a aktivity: Zateplení obvodového pláště budovy Výměna a renovace otvorových výplní Realizace stavebních opatření, která snižují energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního......

To mě zajímá


Dotační program „Úspory energie“ pro firmy v nadcházejícím roce 2019 končí. Pokud uvažujete o energetických opatřeních pro Váš podnik je nejvyšší čas na zpracování podnikatelského záměru. Konec příjmu žádostí o dotaci je stanoven na 29.4.2019. Pro podání žádosti je potřeba mít zpracovaný energetický posudek, a v některých případech je rovněž nutné doložit projekt a žádost o stavební povolení. Pro koho je dotace určena? Dotační program Úspory energie je určen pro malé, střední i velké podniky. Kolik je možné získat na jeden projekt? Na jeden projekt je možné získat příspěvek minimálně 300 tis. Kč a......

To mě zajímá


Od 2. února 2018 bude probíhat příjem žádostí o finanční podporu v 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. Mezi hlavní podporované aktivity patří: • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou • výměna střešní krytiny • instalace exteriérových prvků stínění • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů, v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními • sanace zdiva a statických poruch, v případě, že souvisí s podporovaným opatřením •......

To mě zajímá


V úterý 5. prosince 2017 byly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy VI a VII v programu Technologie. Výzva VI je určena pro začínající podniky. Podpora v maximální výši 45 % způsobilých výdajů je poskytována pro malé začínající podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky. Finanční příspěvek se vztahuje na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do 224 999 Kč. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH, jestliže je......

To mě zajímá


Od pondělí 17.7.2017 do 17.11.2017 jsou přijímány nové žádosti do programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I, který je určený pro malé, střední i velké podniky. Dotaci je možné žádat na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo na výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Míra podpory bude tvořit až 80 % způsobilých nákladů pro malé firmy, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky. Maximální výše je 200 tisíc euro. Součástí......

To mě zajímá


V minulém roce proběhla revitalizace bytových domů v Zubří a ve Valašském Meziříčí. Oba projekty čerpaly finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v již zaniklé 16. výzvě Energetické úspory v bytových domech. U bytového domu ve Valašském Meziříčí spočívaly stavební práce v zateplení obvodového a střešního pláště. Na bytovém domě v Zubří bylo realizováno zateplení obvodového pláště. Vhodným zateplením došlo ke snížení spotřeby tepelné energie na vytápění a tím k finančním úsporám. Nedílnou součástí revitalizace je navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a vylepšení vzhledu bytového domu. Míra dotace u obou bytových......

To mě zajímá


Ve druhé polovině roku 2016 proběhla revitalizace bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Zateplení obvodového a střešního pláště přispělo ke snížení energetické náročnosti budovy. V souvislosti se snížením energetické náročnosti budovy je očekáváno snížení spotřeby tepelné energie na vytápění. Provedené změny mají pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu. Aplikací zateplovacího systému jsou využity akumulační vlastnosti budovy, čímž se sníží nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale sníží se přehřívání budovy v mimořádně teplém období. Nedílnou součástí je i vylepšení budovy po vizuální stránce. Stavební úpravy byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního......

To mě zajímá


Aktuálně probíhá příjem žádostí u výzvy týkající se energetických úspor, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů. Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 29. 9. 2017 Podporované projekty: Celkové nebo dílčí energetické úsporné renovace veřejných budov Zateplení obvodového pláště budovy Výměnu a renovaci otvorových výplní Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla Realizace systémů využívajících odpadní teplo Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než......

To mě zajímá


Nízkouhlíkové technologie

Od 1. března 2017 bude probíhat příjem žádostí do výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny. Největším lákadlem je poskytnutí prostředků na nákup elektromobilu. V rámci této výzvy lze rovněž pořídit rychlonabíjecí stanice, technologie k získávání druhotných surovin a jiné technologie akumulace energie. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Přehled podmínek pro nákup elektromobilu: Zahájení příjmů žádostí:                     1. 3. 2017 Datum ukončení příjmů žádostí:     31. 5. 2017 Dle obchodní třídy SDA jsou podporovány tyto třídy: mini, malá, nižší střední, střední, MPV......

To mě zajímá


Úspory energie v podnikatelském sektoru

Od 1. prosince 2016 probíhá příjem žádosti v rámci výzvy „Úspory energie II“, jenž je zaměřena na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Hlavním účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Mezi podporované aktivity patří: zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a......

To mě zajímá


1. stránka z celkem 212