Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Firma a OSVČ


Potřebujete uspořit náklady z běžného provozu firmy? Jednou z možností je najít úspory ve spotřebě energií, které jsou nezbytné pro fungování a provoz a zároveň tvoří značnou část provozních nákladů. Nejedná se pouze o zateplování budov a výměnu otvorových výplní, kterými se sníží spotřeba tepla na vytápění. Energii lze rovněž šetřit např. instalací moderních svítidel, modernizací rozvodů tepla, teplé vody a elektřiny, instalací efektivnějších zdrojů tepla včetně regulace pro zajištění optimálního provozu, využitím tepla z odpadního tepla z výroby, instalací obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaiky, solárně-termických panelů).  Pro realizaci těchto návrhů je následně možné využít dotační programy z fondů Evropské unie.

Zpracujeme:

  • Návrh řešení pro úsporu ve vašem konkrétním provozu a dle vašich možností
  • Zjistíme, kde jsou největší spotřeby a slabá místa
  • Zpracujeme prvotní návrh, co lze efektivně uplatnit a realizovat
  • Zpracujeme energetický audit/posudek
  • Navrhneme vhodný dotační titul, posoudíme splnění podmínek a úspěšnost jeho schválení
  • Zpracujeme žádost o dotaci a budeme ji administrovat až do proplacení
  • Provedeme i administraci výběrového řízená na dodavatele

Ideální řešení konkrétních případů můžeme najít po zpracování energetického auditu. Ten vyhodnotí současný stav, jakým jsou energie využívány a zjistí, kde jsou ,,slabá“ místa. Na základě toho vyhodnocení vám nabídneme návrh několika variant úsporných opatření, která jsou pro daný provoz efektivní a ekonomicky návratné= smysluplné. Pokud máte již jasno v tom, co je potřeba udělat a které energeticky úsporné kroky učinit, a chcete na ně využít dotační podporu, je nutno zpracovat energetický posudek, který již vyhodnocuje konkrétní záměr a porovnává jej s podmínkami dotačního titulu. Ještě před přípravou žádosti tak víte, zda budete splňovat dotační kritéria. Uvidíte rovněž, jak záměr vychází ekonomicky.ReferenceNašich klientů


Firma Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel a fotovoltaické elektrárny
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci vyplacena


Firma Wisconsin Engineering s.r.o. (Prostějov)
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel, instalace energeticky úsporných strojů
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci schválena


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit podle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner