Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Státní správa a příspěvkové organizace


Naše projekčně-dotační kancelář pro žadatele ve veřejném sektoru nabízí kompletní zpracování žádosti o finanční podporu z fondů EU, pro snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Zkušeně vás provedeme aktuálními dotačními projekty a vyřídíme dotaci.

Zpracujeme:

 • Energetický audit
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Vyřízení dotace a kompletní administraci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení projektu

MODERNIZAČNÍ FOND | Výzva RES+ č. 3/2022

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Žadatelé: Obce na území ČR s maximálním počtem 3000 obyvatel k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu.

Výše příspěvku: Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • investice do úprav střešní konstrukce či modernizace elektroinstalace v dotčené budově v souvislosti s instalací FVE
 • náklady na zavedení energetického managementu
 • projektová příprava (studie, energetické posouzení, projektová dokumentace, zadávací dokumentace)
 • činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2023 do 12:00 hod.

KOMUNÁLNÍ FVE PRO MALÉ OBCE


Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

MODERNIZAČNÍ FOND | Výzva RES+ č. 4/2022

KOMUNÁLNÍ FVE PRO VĚTŠÍ OBCE

Realizace: Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od podpisu rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Žadatelé: Obce, samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace nebo jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby.

Výše příspěvku: Dle instalovaném výkonu, kapacity akumulace či výkonosti elektrolyzéru

Způsobilé výdaje:

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory
 • systém bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • náklady na zavedení energetického managementu
 • činnosti technického dozoru investora, autorského dozoru, BOZP
 • vícepráce
 • propagační opatření

Ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2023 do 12:00 hod.OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?