Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Prosinec 2017


V úterý 5. prosince 2017 byly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy VI a VII v programu Technologie. Výzva VI je určena pro začínající podniky. Podpora v maximální výši 45 % způsobilých výdajů je poskytována pro malé začínající podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky. Finanční příspěvek se vztahuje na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do 224 999 Kč. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH, jestliže je......

To mě zajímá


Kraje, města, obce, vysoké školy a další veřejné instituce mohou až do 31.10.2019 žádat o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí ve výzvě č. 61, zaměřenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 tisíc Kč bez DPH. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu....

To mě zajímá