Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu

Kraje, města, obce, vysoké školy a další veřejné instituce mohou až do 31.10.2019 žádat o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí ve výzvě č. 61, zaměřenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 tisíc Kč bez DPH. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.