Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Zelená úsporám


Pro dotační program Nová zelená úsporám platí od 15. února 2024 nové podmínky. Změna se týká podpory instalací fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud. Hlavní změnou pro oblast C.3 Fotovoltaické systémy (FVE) je snížení jednotkové výše dotace a také maximální výše podpory, která bude nově pouze 160 000,- Kč, pokud je žádáno samostatně. V případě kombinace FVE se zateplením rodinného domu je možné čerpat kombinační bonus 30 000,- Kč. Další bonus 10 000,- Kč je možné využít v......

To mě zajímá


Nabízíme odpovědi na časté dotazy k dotačním programům pro rodinné domy Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce. Programy byly spuštěny na konci září 2023.  Chtěl bych zažádat podporu na ,,Oprav dům po babičce“ co všechno musím zateplit? U programu podpory „Oprav dům po babičce“ je kladen velký nárok na splnění komplexního zateplení domu, jedná se o: • Zateplení podlah • Zateplení fasády s dodržením barvy omítky dle vzorníku barev NCS • Zateplení stropů, šikmin • Výměna oken a dveří Podporu lze využít i na výstavbu nového rodinného domu umístěného na místě......

To mě zajímá


Odpovědi na často kladené dotazy dle aktuálních podmínek (2024)   1. Na co mohu získat dotaci pro svůj rodinný dům? Dotaci získáte na snížení energetické náročnosti domu (kompletní, nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s nízkou energetickou náročností se šetrným způsobem vytápění, fotovoltaické systémy, solární systémy – přípravu teplé vody, získávání tepla z odpadní vody, rekuperaci. Dále na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením na stínicí techniku. 2. Je příjem žádostí nějak omezen? Program je vyhlášen jako dlouhodobý, výhledově do roku 2030. 3. Je možné provést zateplení......

To mě zajímá


Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám. Zájem o energeticky úsporné renovace v Česku roste a na zvýšení jejich tempa a důkladnosti tlačí i klimatické závazky. Nejefektivněji renovacím pomáhají dobře nastavené podpůrné programy, které budou vzhledem k vyššímu důrazu na energetické úspory potřebovat více peněz. V další etapě Nové zelené úsporám (NZÚ), která startuje od října, tak nejspíš nebude 3,9 mld. Kč ročně stačit. Majitelé rodinných domů......

To mě zajímá


Pokračování programu Nová zelená úsporám zahrnuje dotace na stávající i nové rodinné a bytové domy v celé České republice. Dotována budou opatření pro úspory energie, využívání dešťové vody, snížení lokálních emisí a zajištění kvalitního vnitřního prostředí. O dotace budou moci zcela nově žádat majitelé bytových domů i mimo Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí. Další významnou novinkou je sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou. Příjem žádostí se rozběhne v říjnu a plynule......

To mě zajímá


Nová zelená úsporám je programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku. Dotační titul Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit. „Dotační program, na jehož realizaci se podílí zejména živnostníci a malé firmy, má zcela jednoznačně potenciál podpořit domácí ekonomiku ochromenou koronavirovou situací. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších existujících prorůstových opatření, která můžeme rychle využít, abychom zmírnili dopady koronavirové krize,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec o programu Nová zelená......

To mě zajímá


Novinky v programu Nová zelená úsporám

Dne 18. 11. 2016 by měla být vyhlášena nová výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro bytové domy. Bude zde zahrnuta podpora výstavby pasivních bytových domů po celé ČR. Výše podpory se bude počítat podle plochy jednotlivých podlaží a to 1 300,- Kč na každý m2 energeticky vztažné plochy. (podlahová plocha všech obytných pater včetně zdí i s izolací). Lze tak pokrýt až 15% nákladů na výstavbu. Podpora zateplení bytových domů a výměny jejich zdrojů se týká pouze objektů v Praze. Zateplování bytovek v ostatních částech republiky je podporováno programem IROP. Podpora......

To mě zajímá