Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Únor 2024


Pro dotační program Nová zelená úsporám platí od 15. února 2024 nové podmínky. Změna se týká podpory instalací fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud. Hlavní změnou pro oblast C.3 Fotovoltaické systémy (FVE) je snížení jednotkové výše dotace a také maximální výše podpory, která bude nově pouze 160 000,- Kč, pokud je žádáno samostatně. V případě kombinace FVE se zateplením rodinného domu je možné čerpat kombinační bonus 30 000,- Kč. Další bonus 10 000,- Kč je možné využít v......

To mě zajímá