Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Energetické úspory pro podnikatelské subjekty

Od 1. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotaci ve III. výzvě – Energetické úspory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Kromě realizace zateplení objektu, lze v rámci této výzvy vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, zavést či modernizovat systém měření a regulace nebo provést modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách. Příjem žádostí bude probíhat do 30. dubna 2018.

Zažádat o dotaci mohou malé, střední nebo velké podniky.

Výše dotace:

malý podnik – 50 % způsobilých výdajů

střední podnik – 40 % způsobilých výdajů

velký podnik – 30 % způsobilých výdajů

Minimální výše dotace na projekt je poskytována ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč.

Dotace je rovněž poskytována na zpracování energetického posudku, a to do výše 350 tis. Kč. Zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2 % celkových způsobilých výdajů.

Podporované aktivity:

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
  • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
  • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Zdroj: www.agentura-api.org