Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Listopad 2016


Nová Nová zelená úsporám

Dne 21. 11. byla vyhlášena 3. výzva Nové zelené úsporám pro bytové domy. Pro stavebníky je zde k dispozici částka 100 mil. Kč. Nově bude podpořena výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Navíc budou zvýhodněny stavby se zelenými střechami, nebo s využitím tepla z odpadních vod pro ohřev teplé vody. Podpora výstavby zelených střech a instalaci systému pro využití tepla z odpadních vod se vztahuje i na 3. výzvu Nové zelené úsporám pro rodinné domy. O toto opatření lze žádat výhradně s podáním žádosti o podporu na zateplení a výměnu......

To mě zajímá


Technologie

V pátek 9. prosince bude spuštěn příjem žádostí do IV. Výzvy – Technologie v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je určena pro malé podniky, jejíž hlavním cílem je podpora růstu, posílení konkurenceschopnosti a přispění k rozvoji regionů a zvýšení zaměstnanosti. Mezi podporované aktivity patří například pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Finanční podpora se nevztahuje na obnovu stávajícího zařízení. Minimální výše dotace je 1 milion Kč, naopak maximální výše je až 20 milionu Kč. Míra podpory činí až 45 % způsobilých výdajů. Příjem žádosti bude probíhat do......

To mě zajímá


Novinky v programu Nová zelená úsporám

Dne 18. 11. 2016 by měla být vyhlášena nová výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro bytové domy. Bude zde zahrnuta podpora výstavby pasivních bytových domů po celé ČR. Výše podpory se bude počítat podle plochy jednotlivých podlaží a to 1 300,- Kč na každý m2 energeticky vztažné plochy. (podlahová plocha všech obytných pater včetně zdí i s izolací). Lze tak pokrýt až 15% nákladů na výstavbu. Podpora zateplení bytových domů a výměny jejich zdrojů se týká pouze objektů v Praze. Zateplování bytovek v ostatních částech republiky je podporováno programem IROP. Podpora......

To mě zajímá


Úspory energie - dotace na snížení energetické náročnosti podniku

Od 1. prosince 2016 bude probíhat příjem plných žádostí ve II. výzvě Úspory Energie v operačním programu “Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost”. Tato výzva s celkovou alokací až 20 miliard Kč poběží do března 2018. Jak již název napovídá, program je zaměřen na snížení konečné spotřeby energie u ekonomických subjektů. Finanční podpora se vztahuje na revitalizaci objektu vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení obálky budovy, zateplení střechy, výměna stávajících oken či dveří apod.), dále výměna staré neúsporné technologie za novou, vypracování projektové dokumentace a energetického posudku.  Program je určen pro malé,......

To mě zajímá