Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Září 2018


Spolu s několika dalšími novinkami, o kterých jsme vás již informovali dříve, přinesly nové podmínky programu Nová zelená úsporám i změnu ve výpočtu výše dotace. V oblasti podpory A (rekonstrukce stávajících rodinných domů) budou nyní zateplované konstrukce rozděleny do tří skupin: do první kategorie patří obvodové stěny, podlahy nad exteriérem, střechy, stropy a ostatní konstrukce – zde bude příspěvek od 500 Kč do 800 Kč / m2 zateplené plochy v závislosti na dosažené podoblasti podpory (A.0, A.1, A.2, A.3). Nově byly do této kategorie přidány i obytné, vytápěné zimní zahrady, které za předchozích podmínek nebyly......

To mě zajímá


Státní fond životního prostředí přišel s několika změnami, týkajícími se dotačního programu Nová zelená úsporám, které mění podmínky poskytování dotací. Tyto změny vstoupí v platnost k 15.10.2018. Výraznou změnou je možnost provést zateplovací práce a montáž oken svépomocí. V takovémto případě bude fond vyžadovat pouze doložení dokladů za nákup materiálu a odpadne nutnost doložit doklady za montáž. Je ovšem třeba mít na paměti, že v případě provedení energetických opatření svépomocí mohou být způsobilé výdaje nižší, čímž by mohlo dojít ke zkrácení přislíbené výše dotace, protože ta se i nadále bude vyplácet maximálně do výše 50 % způsobilých......

To mě zajímá


Dotace ministerstva životního prostřední na zachytávání dešťové vody podporuje tři základní systémy: Retenční nádrž pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady Retenční nádrže pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady a splachování toalet Systém na recyklaci odpadní „šedé vody“ z domácností, která se dále může využívat na splachování případně na zálivku zahrady Navíc je zde možnost použít kombinaci obou systémů, kdy dojde k využití jak přečištěné splaškové vody, tak vod srážkových. Příspěvek na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu se liší podle zvoleného systému, a může být od 20.000,- Kč po 60.000,- Kč, navíc......

To mě zajímá