Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Srpen 2018


  1) Co vše je podpořeno z dotačního programu IROP a jaká je výše dotace? Do způsobilých nákladů lze zahrnout: zateplení obvodového pláště zateplení střechy zateplení soklové části zateplení stropu ve sklepě výměna výplní otvorů instalace exteriérových prvků stínění (žaluzie, stříšky…) rekuperace (je možné instalovat i jen pro samostatné jednotky) výměna původního kotle na uhlí za nový zdroj tepla instalace fotovoltaických systémů nebo solárních termický panelů úprava lodžií v případě, že se zlepšují tepelně izolační vlastnosti a nedochází k jejich rozšíření Výše dotace je max 30 až 40 %. Pro Bytový dům, který po realizaci......

To mě zajímá


Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

V rámci programu Úspory můžou malé, střední i velké podniky žádat o dotaci na Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Na jeden projekt je vždy možné získat příspěvek 300 tis – 100 mil. Kč U malých podniků je možné získat podporu až do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a velké podniky až 60 % ze způsobilých nákladů. Za způsobilé náklady se považuje dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, projektová dokumentace, inženýrská činnost a energetický posudek. Příklady vyhodnocení instalace fotovoltaických panelů:   Pro zemědělské družstvo zaměřené......

To mě zajímá