Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Nově vyhlášený program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřený na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V rámci tohoto programu jsou podporovány fotovoltaické systémy a fotovoltaické systémy včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu. Výše podpory bude poskytována v rozsahu 300 tis. Kč – 100 mil. Kč. Malé podniky můžou získat podporu na FVE až 80 %, střední podniky 70 % a velké podniky 60 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí probíhá od 16.6.2017 do 16.10.2017. Žadatelem může být malý, střední i velký podnik včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu. Navrhneme pro Vaši firmu optimální fotovoltaickou......

To mě zajímá


V minulém roce proběhla revitalizace bytových domů v Zubří a ve Valašském Meziříčí. Oba projekty čerpaly finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v již zaniklé 16. výzvě Energetické úspory v bytových domech. U bytového domu ve Valašském Meziříčí spočívaly stavební práce v zateplení obvodového a střešního pláště. Na bytovém domě v Zubří bylo realizováno zateplení obvodového pláště. Vhodným zateplením došlo ke snížení spotřeby tepelné energie na vytápění a tím k finančním úsporám. Nedílnou součástí revitalizace je navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a vylepšení vzhledu bytového domu. Míra dotace u obou bytových......

To mě zajímá


Ve druhé polovině roku 2016 proběhla revitalizace bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Zateplení obvodového a střešního pláště přispělo ke snížení energetické náročnosti budovy. V souvislosti se snížením energetické náročnosti budovy je očekáváno snížení spotřeby tepelné energie na vytápění. Provedené změny mají pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu. Aplikací zateplovacího systému jsou využity akumulační vlastnosti budovy, čímž se sníží nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale sníží se přehřívání budovy v mimořádně teplém období. Nedílnou součástí je i vylepšení budovy po vizuální stránce. Stavební úpravy byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního......

To mě zajímá


Během posledních dvou měsíců celý náš tým prošel školením zaměřeným na nejnovější materiály, které lze využít při zateplování fasád i střech rodinných a bytových domů. Naši projektanti se seznámili s izolacemi, které lze použít jak u starých, tak u nových domů a s jejich přínosem při rekonstrukcích. Zároveň byli obeznámeni od stavbyvedoucích s problémy, které mohou nastat při neodborné nebo nepečlivé aplikaci, případně při využití nekvalitních materiálů, a jak se jim vyhýbat. Novinkou bylo seznámení se zelenými střechami a fasádami a s jejich výhodami v době, kdy ubývá v naší krajině voda a dochází k oteplování.......

To mě zajímá


Aktuálně probíhá příjem žádostí u výzvy týkající se energetických úspor, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů. Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 29. 9. 2017 Podporované projekty: Celkové nebo dílčí energetické úsporné renovace veřejných budov Zateplení obvodového pláště budovy Výměnu a renovaci otvorových výplní Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla Realizace systémů využívajících odpadní teplo Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než......

To mě zajímá


II. výzva kotlíkových dotací V březnu 2017 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo podmínky pro II. kolo kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje předpokládají příjem žádostí v druhé půlce roku 2017. Ve druhém kole kotlíkových dotací již nebudou podporovány kotle s emisní třídou 3, 4 a 5. Podpořeny budou pouze kotle 1 a 2. emisní třídy. Další změnou, oproti I. Výzvě, je povinnost doložit doklad o technickém stavu původního kotle, kvůli potvrzení emisní třídy. V případě, že kotel je již zlikvidovaný a revizní zpráva nebyla vystavena, bude moci být zpětně doložena fotografie štítku, případně čestné prohlášení. Nově také nebude potřeba spolu s výměnou kotle realizovat......

To mě zajímá


Nízkouhlíkové technologie

Od 1. března 2017 bude probíhat příjem žádostí do výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny. Největším lákadlem je poskytnutí prostředků na nákup elektromobilu. V rámci této výzvy lze rovněž pořídit rychlonabíjecí stanice, technologie k získávání druhotných surovin a jiné technologie akumulace energie. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Přehled podmínek pro nákup elektromobilu: Zahájení příjmů žádostí:                     1. 3. 2017 Datum ukončení příjmů žádostí:     31. 5. 2017 Dle obchodní třídy SDA jsou podporovány tyto třídy: mini, malá, nižší střední, střední, MPV......

To mě zajímá


Kotlíkové dotace 2017

V letošním roce se opět rozjíždějí kotlíkové dotace. 10. ledna 2017 bylo vyhlášeno druhé kolo pro kraj Vysočina s příjmem žádostí od 13. 2. 2017. II. kola kotlíkových dotací letos připravují i další kraje. Zlínský kraj plánuje vyhlášení druhé výzvy v polovině března 2017 a kraj Středočeský v dubnu 2017. V Moravskoslezském kraji se předpokládá vyhlášení druhé výzvy v červnu 2017. Datum pro podávání žádosti nebylo zatím stanoveno. Ve Zlínském kraji i v kraji Vysočina bude tentokrát možné požádat pouze o příspěvek na tepelné čerpadla a kotle na biomasu (na dřevo, peletky…), kombinované kotle na biomasu a......

To mě zajímá


Úspory energie v podnikatelském sektoru

Od 1. prosince 2016 probíhá příjem žádosti v rámci výzvy „Úspory energie II“, jenž je zaměřena na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Hlavním účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Mezi podporované aktivity patří: zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a......

To mě zajímá


Nová Nová zelená úsporám

Dne 21. 11. byla vyhlášena 3. výzva Nové zelené úsporám pro bytové domy. Pro stavebníky je zde k dispozici částka 100 mil. Kč. Nově bude podpořena výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Navíc budou zvýhodněny stavby se zelenými střechami, nebo s využitím tepla z odpadních vod pro ohřev teplé vody. Podpora výstavby zelených střech a instalaci systému pro využití tepla z odpadních vod se vztahuje i na 3. výzvu Nové zelené úsporám pro rodinné domy. O toto opatření lze žádat výhradně s podáním žádosti o podporu na zateplení a výměnu......

To mě zajímá


9. stránka z celkem 10« První...678910