Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Od pondělí 17.7.2017 do 17.11.2017 jsou přijímány nové žádosti do programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I, který je určený pro malé, střední i velké podniky. Dotaci je možné žádat na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo na výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Míra podpory bude tvořit až 80 % způsobilých nákladů pro malé firmy, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky. Maximální výše je 200 tisíc euro. Součástí......

To mě zajímá


Moravskoslezský kraj ve čtvrtek 29.6.2017 vyhlásil 2. kolo kotlíkových dotací. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře od 5. září 2017. V nové výzvě lze podpořit výměnu kotle na tuhá paliva za: tepelné čerpadlo, automatický kotel na biomasu, kotel na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel a automatický kotel na uhlí a biomasu. Celkem bude přijato 10 000 žádostí a z toho 8 660 bude podpořeno v tomto kole. Zbytek přijatých žádostí bude uloženo do zásobníků a podpořeno v dalším kole kotlíkových dotací. V rámci výzvy bude možné vyměnit pouze kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které mají 1. a 2. emisní......

To mě zajímá


Ministerstvo životního prostředí bude nově podporovat pořízení solárních fotovoltaických elektráren s vyšším výkonem, a to dotací až 150.000 Kč (doposud to bylo kolem 100.000 Kč pro menší systémy). Zároveň podpoří i žadatele, kteří již v minulosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu žádali, aby mohli své systémy rozšířit a zefektivnit. Další novinkou bude propojení žádostí o NZÚ s kotlíkovou dotací. Žadatelé, kteří zažádají ve 2. kole kotlíkových dotací o nový kotel a poté zažádají o dotaci na zateplení, tak můžou získat příspěvek navíc až 40.000 Kč. Zároveň bude stále platit bonus 7.500 Kč pro rodinné......

To mě zajímá


Nově vyhlášený program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřený na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V rámci tohoto programu jsou podporovány fotovoltaické systémy a fotovoltaické systémy včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu. Výše podpory bude poskytována v rozsahu 300 tis. Kč – 100 mil. Kč. Malé podniky můžou získat podporu na FVE až 80 %, střední podniky 70 % a velké podniky 60 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí probíhá od 16.6.2017 do 16.10.2017. Žadatelem může být malý, střední i velký podnik včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu. Navrhneme pro Vaši firmu optimální fotovoltaickou......

To mě zajímá


V minulém roce proběhla revitalizace bytových domů v Zubří a ve Valašském Meziříčí. Oba projekty čerpaly finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v již zaniklé 16. výzvě Energetické úspory v bytových domech. U bytového domu ve Valašském Meziříčí spočívaly stavební práce v zateplení obvodového a střešního pláště. Na bytovém domě v Zubří bylo realizováno zateplení obvodového pláště. Vhodným zateplením došlo ke snížení spotřeby tepelné energie na vytápění a tím k finančním úsporám. Nedílnou součástí revitalizace je navýšení komfortu bydlení, zhodnocení objektu a vylepšení vzhledu bytového domu. Míra dotace u obou bytových......

To mě zajímá


Ve druhé polovině roku 2016 proběhla revitalizace bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Zateplení obvodového a střešního pláště přispělo ke snížení energetické náročnosti budovy. V souvislosti se snížením energetické náročnosti budovy je očekáváno snížení spotřeby tepelné energie na vytápění. Provedené změny mají pozitivní vliv na zvýšení kvality využití objektu. Aplikací zateplovacího systému jsou využity akumulační vlastnosti budovy, čímž se sníží nejen tepelné ztráty v chladných obdobích, ale sníží se přehřívání budovy v mimořádně teplém období. Nedílnou součástí je i vylepšení budovy po vizuální stránce. Stavební úpravy byly spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního......

To mě zajímá


Během posledních dvou měsíců celý náš tým prošel školením zaměřeným na nejnovější materiály, které lze využít při zateplování fasád i střech rodinných a bytových domů. Naši projektanti se seznámili s izolacemi, které lze použít jak u starých, tak u nových domů a s jejich přínosem při rekonstrukcích. Zároveň byli obeznámeni od stavbyvedoucích s problémy, které mohou nastat při neodborné nebo nepečlivé aplikaci, případně při využití nekvalitních materiálů, a jak se jim vyhýbat. Novinkou bylo seznámení se zelenými střechami a fasádami a s jejich výhodami v době, kdy ubývá v naší krajině voda a dochází k oteplování.......

To mě zajímá


Aktuálně probíhá příjem žádostí u výzvy týkající se energetických úspor, jejímž cílem je snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů. Příjem žádostí: 3. 4. 2017 – 29. 9. 2017 Podporované projekty: Celkové nebo dílčí energetické úsporné renovace veřejných budov Zateplení obvodového pláště budovy Výměnu a renovaci otvorových výplní Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla Realizace systémů využívajících odpadní teplo Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než......

To mě zajímá


II. výzva kotlíkových dotací V březnu 2017 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo podmínky pro II. kolo kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje předpokládají příjem žádostí v druhé půlce roku 2017. Ve druhém kole kotlíkových dotací již nebudou podporovány kotle s emisní třídou 3, 4 a 5. Podpořeny budou pouze kotle 1 a 2. emisní třídy. Další změnou, oproti I. Výzvě, je povinnost doložit doklad o technickém stavu původního kotle, kvůli potvrzení emisní třídy. V případě, že kotel je již zlikvidovaný a revizní zpráva nebyla vystavena, bude moci být zpětně doložena fotografie štítku, případně čestné prohlášení. Nově také nebude potřeba spolu s výměnou kotle realizovat......

To mě zajímá


Nízkouhlíkové technologie

Od 1. března 2017 bude probíhat příjem žádostí do výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny. Největším lákadlem je poskytnutí prostředků na nákup elektromobilu. V rámci této výzvy lze rovněž pořídit rychlonabíjecí stanice, technologie k získávání druhotných surovin a jiné technologie akumulace energie. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Přehled podmínek pro nákup elektromobilu: Zahájení příjmů žádostí:                     1. 3. 2017 Datum ukončení příjmů žádostí:     31. 5. 2017 Dle obchodní třídy SDA jsou podporovány tyto třídy: mini, malá, nižší střední, střední, MPV......

To mě zajímá


9. stránka z celkem 10« První...678910