Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Energetické úspory v bytových domech II.

Řídicí orgán IROP ozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018 do 14:00. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu “Energetické úspory v bytových domech III”, která bude vyhlášena v lednu 2018