Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Bytový dům

Příjem žádostí zahájen 19. 9. 2023.  Zajistíme pro Vás

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Podání žádosti o dotaci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce, aby byly dodrženy podmínky dotace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Administraci žádosti o dotaci

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva
 • Vlastníci stávajícího bytového domu
 • Stavebník nového bytového domu
 • Vlastník bytové jednotky
 • Fyzická osoba jako nabyvatel nové bytové jednotky

Máme zkušenosti již s desítkami úspěšně vyplacených projektů. Podívejte se na naše reference. Díky naší práci bylo na bytové domy z evropských peněz vyplaceno více než 133 615 216 Kč.

Provedeme Vás systémem dotací od podání až k vyplacení.

 Vyřídili jsme dotace pro bytové domy po celé ČR:

Brno, Ostrava, Olomouc, Frýdek Místek, Zlín, Bohumín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Teplice nad Bečvou, Hranice, Slavičín, Veselí nad Moravou, Frenštát pod Radhoštěm, Strážnice, Kopřivnice, Nošovice a další

Zateplení


Pro nové fasády je daný vzorník barev NCS, případně je barevné řešení navržené autorizovaným architektem (dle zákona č. 360/1992 Sb.) nebo odpovídá původnímu barevnému řešení. Požadavek se nevztahuje na soklovou část budovy. V případě vícebarevné fasády, keramických a kamenných obkladů a moderních trendů ve fasádních úpravách (např. dřeva, kamene, betonu a jejich imitací), musí být takováto fasádní úprava navržena autorizovaným architektem.

A. ZATEPLENÍ

Výše dotace závisí na ploše zateplené konstrukce 700 – 4.900 Kč m2  a dosažených energetických parametrech.

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Obvodové stěny, podlahy, střešní konstrukce 700 900 1.400 900
Výplně stavebních otvorů 2.200 3.000 4.900 4.900
Konstrukce k zemině 800 1.050 1.700 1.050
 • Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS | 200 Kč
 • Eliminace tepelných mostů u stávajících balkónů | 3.500 Kč/m2 B.

NOVOSTAVBA

Podoblast podpory Výše podpory
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 150.000 Kč / bytová jednotka

Kotle a tepelná čerpadla

C.1 Výměna neekologického kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy, lokálních topidel (kromě elektrických), kotlů na topné oleje. Elektrické vytápění na TČ a plynové kotle stáří min. 20 let za TČ.

Typ zdroje tepla Oblast Výše podpory
(Kč/byt. jedn.)
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva     Kotel-bio   35.000
Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.   Kamna 35.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch           TCA 25.000
Tepelné čerpadlo vzduch-voda, vytápění        Tepelné čerpadlo vzduch-voda, vytápění+ohřev vody        TCV                 TCV+             40.000                    50.000
Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda,.vytápění                                                    Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, vytápění+ohřev vody    TCK

TCK+

50.000

60.000

Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 15.000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kogenerace 35.000

Výsledná dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

Fotovoltaické systémy, ohřev teplé vody


C.3 Instalace fotovoltaické elektrárny propojené s distribuční soustavou s přednostním využitím v bytovém domě. C.2 Instalace nového systému na ohřev vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na počtu bytových jednotek.

Instalované části Oblast Výše podpory
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu C.3 15.000
Za každý 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia C.3 10.000
Za každou připojenou bytovou jednotku C.3 10.000
Solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností podpory vytápění SOL 13.000/na 1kW výkonu,  max. 2kW/b.j.
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody FV 13.000/na 1kW výkonu,  max. 2kW/b.j.
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody TČ-V 20.000/byt. jednotka

Hospodaření s dešťovou vodou - Dešťovka

D.2 Hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora pitné vody. Dotace závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených jednotek. Podpora jen v kombinaci s oblastí A, B nebo C.

Opatření Oblast Výše podpory
Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku.
 Zálivka 30.000 + 3.500x
Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně také  pro zálivku.  Zálivka +  WC 50.000 + 3.500x
+ 3.500/b. j.
Systém se dvěma akumulačními nádržemi  pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody jako vody užitkové a případně pro zálivku.  Šedá voda + 90.000 + 3.500x
+ 3.500/b. j.

x = objem akumulační nádrže v m3, b. j. = počet napojených bytových jednotek


Zelené střechy, stínicí technika
adaptace na měnící se klima


Rolety, žaluzie, které slouží ke snížení zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace je podle systému a m2 plochy. Podpora jen v kombinaci s oblastí A.

D.1 Zelené střechy extenzivní, polointenzivní a intenzivní na bytových domech, příp. na doplňkových nadzemních stavbách. Výše dotace je podle typu vegetačního systému a mplochy vegetačního souvrství. Podpora jen v kombinaci s oblastí A, B nebo C.

Opatření Podpora
(Kč/m2)
Min. tloušťka
Stínicí technika 1.500
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 800 75 mm
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15° 900 150 mm
Intenzivní zelená střechy, sklon ≤ 15° 1000 300 mm
Šikmá zelená střecha, sklon > 15° 1000 75 mm

Rekuperace, využití tepla z odpadní vody

C.4 Řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace se pohybuje podle počtu bytových jednotek. Fixní částka za každou připojenou bytovou jednotku.

C.5 Využití tepla z odpadní vody.

Opatření Oblast Výše podpory
(Kč/ byt. j.)
Centrální systém řízeného větrání se ZZT VZT – C 35.000
Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody Předhřev 15.000

Ekomobilita


D.3 Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. Podpora jen v kombinaci s oblastí A, B nebo C.

Výše dotace  25.000 Kč/dobíjecí bod.

Oblast: Ekomobilita

Podpora na přípravu a realizaci

Projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky.

Opatření Výše podpory (Kč)
Vypracování projektové dokumentace a posudku 50.000
Posouzení vad statiky objektu pro opatření – zateplení 10.000
Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a zregulování pro zateplení a výměny zdroje 15.000

Bonusy


BONUSY PRO BYTOVÉ DOMY PRO ŽADATELE – fyzické a právnické osoby

 • Za každou kombinaci opatření získáte kombinační bonus 20.000 Kč. například zateplení + FVE = bonus 20.000 Kč, zateplení + FVT + Dešťovka = bonus 40.000
 • Bonus environmentálně šetrné řešení projektu je posytován v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.
 • Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce 10% pro strukturálně postižené regiony. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovohradském jsou dle usnesenívlády č.23 ze dne 11.1.2021. Dohledáme dle jednostivých žádostí o dotaci. Tato podpora může být uplatněna pouze bez ostatních bonusů.

BONUSY PRO BYTOVÉ DOMY PRO ŽADATELE – Společenství vlastníků jednotek a Bytové družstva

 • Za každou kombinaci opatření získáte kombinační bonus 20.000 Kč. například zateplení + FVE = bonus 20.000 Kč, zateplení + FVT + Dešťovka = bonus 40.000
 • Bonus environmentálně šetrné řešení projektu je posytován v oblastech podpory A s doloženým výpočtem environmnetálního hodnocení. Výše bonusu je stanovena na 600 Kč za bod. Maximální výše bonusu 60.000 Kč.
 • Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce 10% pro strukturálně postižené regiony. Moravskoslezský, Ústecký a Karlovohradském jsou dle usnesenívlády č.23 ze dne 11.1.2021. Dohledáme dle jednostivých žádostí o dotaci.
 • Bonus pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty. Podpora je pro každou jednotku, u které žadatel doloží, že je užívána nízkopříjmovou domácností.
Nízkopříjmová domácnost/sociální byt Dílčí
(Kč/m2)
Základní
(Kč/m2)
Optimální
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Podpora na měrnou potřebu na m2 užitné plochy bytové jednotky 1.000 1.500 2.500 2.500

ReferenceNašich klientů
Bytový dům ve městě Valašské Meziříčí
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: Zateplení obvodového pláště a střechy
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům ve Valašském Meziříčí
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení střešního pláště, částečná výměna oken, zateplení obvodového pláště a soklové části, oprava vybočujících vyzdívek původních průchodů ve štítových stěnách, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Lány
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení střešního pláště, výměna sklepních oken
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Strážnice
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, výměna oken, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení fasády a střešního pláště budovy, výměna oken.
Stav: Dotace vyplacena


OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


BD_08
Bytový dům v Zubří
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: výměna oken, oprava balkónů, izolace a odvodnění domu
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům v Rožnově pod Radhoštěm
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodových stěn a střešního pláště
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Teplice nad Bečvou
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení podlahy v 1. nadzemním podlaží, částečná výměna výplní otvorů oken v 1. podzemní podlaží a schodišťovém prostoru, nové vstupní dveře, zasklení lodžií, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Slavičín
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení střešního pláště, zateplení stropní konstrukce v 1. PP
Stav: Dotace vyplacena