Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Bytový dům Zajistíme pro Vás

 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Podání žádosti o dotaci
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce, aby byly dodrženy podmínky dotace
 • Výběrové řízení na zhotovitele stavby
 • Administraci žádosti o dotaci

Kdo může žádat

 • Vlastníci bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověření vlastníci jednotky

Máme zkušenosti již s desítkami úspěšně vyplacených projektů. Podívejte se na naše reference. Díky naší práci bylo na bytové domy z evropských peněz vyplaceno více než 133 615 216 Kč.

Provedeme Vás systémem dotací od podání až k vyplacení.

 Vyřídili jsme dotace pro bytové domy po celé ČR:

Brno, Ostrava, Olomouc, Frýdek Místek, Zlín, Bohumín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín, Rožnov pod Radhoštěm, Teplice nad Bečvou, Hranice, Slavičín, Veselí nad Moravou, Frenštát pod Radhoštěm, Strážnice, Kopřivnice, Nošovice a další

Zateplení


Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy. Zvýhodnění + 10% pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj. Podle kvality zateplení dosahuje podpora až 50% z celkových způsobilých nákladů.

ZATEPLENÍ

Dotace závisí na ploše zateplené konstrukce 600 – 3.100 Kč m2  a dosažených energetických parametrech.

Typ konstrukce Dílčí
(Kč/m2)
Základ
(Kč/m2)
Komplex
(Kč/m2)
Památky
(Kč/m2)
Obvodové stěny, podlahy, střešní konstrukce 700 900 1.150 900
Výplně stavebních otvorů 2.200 3.000 3.800 3.800
Konstrukce k zemině 800 1.050 1.300 1.050
 • Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS | 200 Kč
 • Eliminace tepelných mostů u stávajících balkónů | 3.500 Kč/m2 

NOVOSTAVBA

Podoblast podpory Výše podpory
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití OZE 150.000 Kč / bytová jednotka

Kotle a tepelná čerpadla

Výměna neekologického kotle na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (kromě elektrických) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výsledná dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

Typ zdroje tepla Oblast Výše podpory
(Kč/byt. jedn.)
UPOZORNĚNÍ: Od 1. 5. 2022 program nepodporuje výměnu nevyhovujícího zdroje tepla za plynové kotle!
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže, kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kotel-bio 25.000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem Kamna-bio+ 35.000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění TČ-vytápění 30.000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch TČ- vzduch 18.000
Napojení na soustavu zásobování teplem CZT 10.000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Kogenerace 30.000

Lze použít i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměnu plynového vytápění za plynové tepelné čerpadlo nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívajícího jako palivo zemní plyn.

Fotovoltaické systémy, ohřev teplé vody


Instalace fotovoltaické elektrárny propojené s distribuční soustavou s přednostním využitím v bytovém domě. Instalace nového systému na ohřev vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla. Výše dotace závisí na počtu bytových jednotek.

Instalované části Oblast Výše podpory
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu 10.000
Za každý 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10.000
Za každou připojenou bytovou jednotku 10.000
Solární termický ohřev teplé vody SOL 20.000/byt. jednotka
Fotovoltaický ohřev teplé vody FV 20.000/byt. jednotka
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody TČ-V 20.000/byt. jednotka

Hospodaření s dešťovou vodou - Dešťovka

Hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora pitné vody. Dotace závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených jednotek.

Opatření Oblast Výše podpory
Využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady  Zálivka 30.000 + 3.500x
Využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, příp. i pro zálivku zahrady  Zálivka +  WC 50.000 + 3.500x
+ 3.500/b. j.
Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, příp. pro zálivku zahrady  Šedá voda 70.000 + 3.500/b. j.
Dvě akumulační nádrže pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody jako vody užitkové a příp. pro zálivku zahrady  Šedá voda + 90.000 + 3.500x
+ 3.500/b. j.

x = objem akumulační nádrže v m3, b. j. = počet napojených bytových jednotek


Zelené střechy, stínicí technika
adaptace na měnící se klima


Zelené střechy extenzivní, polointenzivní a intenzivní na bytových domech, příp. na doplňkových nadzemních stavbách. Výše dotace je podle typu vegetačního systému a mplochy vegetačního souvrství. Rolety, žaluzie, které slouží ke snížení zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace je podle systému a m2 plochy. Podpora jen v kombinaci.

Opatření Oblast Výše podpory
(Kč/m2)
Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby nebo s inteligentním řízením STÍN 1.500
Extenzivní zelené střechy E-STŘECHA 700
Extenzivní zelené střechy se sklonem nad 12° E-STŘECHA+ 800
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy I–STŘECHA 900
Intenzivní a polointenzivní zelené střechy se sklonem nad 12° I–STŘECHA+ 1.000

Rekuperace


Řízené větrání se zpětným získáváním tepla. Výše dotace se pohybuje podle počtu bytových jednotek. Fixní částka za každou připojenou bytovou jednotku.

Opatření Oblast Výše podpory
(Kč/ byt. j.)
Centrální systém řízeného větrání se ZZT VZT – C 35.000
Decentrální systém řízeného větráním se ZZT VZT – D 25.000

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

Výše dotace na každou napojenou bytovou jednotku je 10 000,- Kč.

Oblast: Předhřev


Podpora na přípravu a realizaci


Projektová příprava, energetické hodnocení, odborný technický dozor, měření průvzdušnosti obálky.

Opatření Oblast Výše podpory (Kč)
Zateplení PROJEKT – ZATEPLENÍ 40.000
Posouzení vad statiky objektu pro opatření – zateplení 10.000
Novostavba PROJEKT-PASIV 70.000
Zdroje energie C 15.000
Dešťovka – Šedá voda a Šedá voda+ 15.000
Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a zregulování pro zateplení a výměny zdroje 15.000

Bonusy

Za každou kombinaci opatření získáte dotační bonus 20.000 Kč.

 • například zateplení + FVE = bonus 20.000 Kč, zateplení + FVT + dešťovka = bonus 40.000
 • až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)
 • bonus 10% pro strukturálně postižené regiony (KVK, MKS, ÚKL)


ReferenceNašich klientů
Bytový dům ve městě Valašské Meziříčí
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: Zateplení obvodového pláště a střechy
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům ve Valašském Meziříčí
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení střešního pláště, částečná výměna oken, zateplení obvodového pláště a soklové části, oprava vybočujících vyzdívek původních průchodů ve štítových stěnách, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Lány
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení střešního pláště, výměna sklepních oken
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Strážnice
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, výměna oken, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Frenštát pod Radhoštěm
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení fasády a střešního pláště budovy, výměna oken.
Stav: Dotace vyplacena


OnlinePoptávkový formulář


Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


BD_08
Bytový dům v Zubří
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: výměna oken, oprava balkónů, izolace a odvodnění domu
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům v Rožnově pod Radhoštěm
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodových stěn a střešního pláště
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Teplice nad Bečvou
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení podlahy v 1. nadzemním podlaží, částečná výměna výplní otvorů oken v 1. podzemní podlaží a schodišťovém prostoru, nové vstupní dveře, zasklení lodžií, rekonstrukce lodžií
Stav: Dotace vyplacena


Bytový dům Slavičín
Rozsah opatření podpořených z dotace IROP: zateplení obvodového pláště a soklové části, zateplení střešního pláště, zateplení stropní konstrukce v 1. PP
Stav: Dotace vyplacena