Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Pokračující výzva Nová zelená úsporám

Od září 2023 začne příjem žádostí Nové zelená úsporám rodinné domy.

Novinkami jsou:

ZATEPLENÍ
U zateplení došlo k navýšení podpory v nejvyšší oblasti podpory (Optimální), kdy je ale potřeba dům zateplit komplexně od podlahy po střechu a rovněž u památkově chráněných budov.
Barva nové fasády domu musí být dle vzorníku NCS. Na stránkách najdete vzorník NCS zde:
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/ V tomto vzorníku musíte podle tabulky excel dohledat, zda daná barva je schválena. Pro zjednodušení jsme připravili vzorník pouze s vybranými barvami: vzorník barev NCS Uvedené neplatí, pokud je barevné řešení navrženo autorizovaným architektem, nebo vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče nebo úřadu městského architekta anebo z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce nebo odpovídá původnímu barevnému řešení.

NOVOSTAVBA
Podporovány jsou pouze domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie (téměř vždy nutná instalace fotovoltaické elektrárny), oblast Pasiv + s výší podpory 535.000 Kč/dům.

NOVÉ ZDROJE TEPLA
Nově je možno zažádat o dotaci na výměnu starého plynového kotle (stáří kotle min. 20 let) za tepelné čerpadlo. Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D. Nutno doložit energetickým štítkem budovy.

Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A (zateplení, výměna oken…). Nové výše podpory najdete na: https://endum.cz/rodinny-dum/

ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ: dešťovka, zelená střecha, ekomobilita
Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a  novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A (zateplení rodinného domu, výměna oken, dveří….) nebo B ( novostavba včetně nákupu RD) a C.1 až C.4 (výměna zdroje tepla, příprava teplé vody, FVE systémy, větrání – rekuperace). Došlo ke snížení výše dotace na pořízení dobíjecí stanice na 15.000 Kč.

DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘI DOLOŽENÍ REALIZACE
Nově se nedokládají doklady o zaplacení k fakturám (ale POZOR – doklady si může vyžádat dodatečně SFŽP). Dokládáme faktury, kde jsou vypsány zateplené plochy v m2, tl. použitých materiálů včetně přesného názvu a výrobce izolace. Dále dokládáme faktury a cenové nabídky na výměnu oken. Výše dotace se počítá z 50 % doložených nákladů u každé z oblasti podpory.

Např. oblast A. zateplení výměna oken máte akceptovanou dotaci 200.000 Kč
• a proinvestujete 400 000 Kč, obdržíte plnou výši podpory
• a proinvestujete 300 000 Kč, dostanete dotaci 150 000 Kč
• a proinvestujete 500 000 Kč, dostanete maximálně slíbených 200 000 Kč

V případě kombinace oblast A zateplení výměna oken a C.2 solární ohřev vody
Máte akceptovanou dotaci na zateplení 200.000 Kč + oblast C. 2 ohřev vody podpora 45.000 Kč
• Je nutné na oblast A zateplení proinvestovat 400 000 Kč, obdržíte plnou výši podpory 200.000 Kč
• + C.2 ohřev vody je nutno proinvestovat 90.000 Kč, obdržíte 45.000 Kč podpory

Zdroj: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu nová zelená úsporám Rodinné domy – platné vyhlášení výzvy (září 2023) a https://novazelenausporam.cz/dokumenty/podminky-2023/