Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Změny v dotacích na fotovoltaiku

Pro dotační program Nová zelená úsporám platí od 15. února 2024 nové podmínky. Změna se týká podpory instalací fotovoltaických elektráren na rodinných domech. Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud.

Hlavní změnou pro oblast C.3 Fotovoltaické systémy (FVE) je snížení jednotkové výše dotace a také maximální výše podpory, která bude nově pouze 160 000,- Kč, pokud je žádáno samostatně. V případě kombinace FVE se zateplením rodinného domu je možné čerpat kombinační bonus 30 000,- Kč. Další bonus 10 000,- Kč je možné využít v případě napojení zásobníku na ohřev teplé vody k FVE, pokud již není dotačně podpořen ohřev teplé vody jinak (tepelným čerpadlem, solárním systémem). Dochází také k omezení rezervovaného výkonu pro připojení do sítě, který může dosahovat maximálně polovinu výkonu FVE.

Přehled změn v dotaci na fotovoltaické systémy: 

 • snížení jednotkové výše dotace
  • základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla
  • za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
  • za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč
 • maximální výše dotace na FVE 160 000,- Kč
 • bonus 30 000,- Kč při kombinaci s oblastí A (zateplení)
 • bonus 10 000,- Kč na FVE, která zajišťuje zároveň ohřev teplé vody (min. 120 litrů)
 • omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE
 • snížení dotace na tepelné čerpadlo připojené na FVE na 125 000,- Kč
 • není možná kombinace FVE s oblastí C.2 ohřev teplé vody

Program Nová zelená úsporám pokračuje i nadále. Ministerstvo životního prostředí informovalo o navýšení finanční podpory o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Kromě uvedených změn zůstávají podmínky pro ostatní oblasti podpory beze změny. Změny se netýkají výzvy Oprav dům po babičce, NZÚ Light ani výzev na podporu bytových domů.