Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Listopad 2017


Řídicí orgán IROP ozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018 do 14:00. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu “Energetické úspory v bytových domech III”, která bude vyhlášena v lednu 2018...

To mě zajímá


Od 1. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotaci ve III. výzvě – Energetické úspory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě realizace zateplení objektu, lze v rámci této výzvy vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, zavést či modernizovat systém měření a regulace nebo provést modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách. Příjem žádostí bude probíhat do 30. dubna 2018. Zažádat o dotaci mohou malé, střední nebo velké podniky. Výše dotace: malý podnik – 50 % způsobilých výdajů střední podnik – 40 % způsobilých výdajů velký podnik......

To mě zajímá