Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Monthly Archives: Únor 2023


Státní fond životního prostředí spustil v lednu 2023 novou dotační výzvu NZÚ Light. Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, např. výměnu některých oken, ale i kombinaci více opatření. Oprávněnými žadateli jsou příjemci důchodu starobního nebo invalidního (3. stupně) nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Přinášíme přehled základních podmínek. NZÚ light nevyřizujeme. Pokud podmínky nového programu nesplňujete, můžete se na nás i nadále obracet s vyřízením dotací ze stávajícího programu Nová zelená úsporám 2021+ pro rodinné i bytové domy. NZÚ Light žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo......

To mě zajímá