Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


  1) Co vše je podpořeno z dotačního programu IROP a jaká je výše dotace? Do způsobilých nákladů lze zahrnout: zateplení obvodového pláště zateplení střechy zateplení soklové části zateplení stropu ve sklepě výměna výplní otvorů instalace exteriérových prvků stínění (žaluzie, stříšky…) rekuperace (je možné instalovat i jen pro samostatné jednotky) výměna původního kotle na uhlí za nový zdroj tepla instalace fotovoltaických systémů nebo solárních termický panelů úprava lodžií v případě, že se zlepšují tepelně izolační vlastnosti a nedochází k jejich rozšíření Výše dotace je max 30 až 40 %. Pro Bytový dům, který po realizaci......

To mě zajímá


Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

V rámci programu Úspory můžou malé, střední i velké podniky žádat o dotaci na Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Na jeden projekt je vždy možné získat příspěvek 300 tis – 100 mil. Kč U malých podniků je možné získat podporu až do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a velké podniky až 60 % ze způsobilých nákladů. Za způsobilé náklady se považuje dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, projektová dokumentace, inženýrská činnost a energetický posudek. Příklady vyhodnocení instalace fotovoltaických panelů:   Pro zemědělské družstvo zaměřené......

To mě zajímá


  ||| Informace budou aktualizovány po zveřejnění nových podmínek programu Nová zelená úsporám. Děkujeme za pochopení. |||    1) Je možné provést zateplení svépomocí nebo je nutné, aby stavební práce provedla odborná firma? Dotační program Vám přispěje jen na to, co jste prokazatelně zaplatili. To znamená, že u izolací, oken, solárních panelů a ostatních opatření je nutné mít faktury a doklady o zaplacení na materiál i na práci. Provést opatření svépomocí je možné pouze v případě, že se jedná o novostavbu ne však u rekonstrukcí. Počínaje 15. 10. 2018 mohou  majitelé a stavitelé......

To mě zajímá


Na začátku roku 2018 byla schválená novela stavebního zákona č. 183/2016 Sb., která upravila i podmínky pro doložení realizace dotace z programu Nová zelená úsporám. Do konce roku 2017 bylo vždy nutné pro doložení realizace dokončené stavby doložit stanovisko stavebního úřadu. Novela stavebního zákona rozšiřuje oblast stavebních záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení, a tak nastala situace, že některé stavební úřady nechtějí v případě jednodušších staveb stanovisko vydat. V takovýchto případech postačí státnímu fondu životního prostředí doložit např. záznam ústního jednaní se stavebním úřadem, že Váš záměr nevyžaduje žádné povolení ani ohlášení stavby. V případě, že stavební......

To mě zajímá


V letošním roce jsme připravili pro naše klienty několik novinek. Kromě nových webových stránek www.cestakdomu.cz, které jsme spustili na začátku letošního roku, jsme nechali všechny naše projektanty proškolit v Centru pasivního domu. Projektanti se zúčastnili a úspěšně absolvovali vysoce specializovaný kurz s názvem „Expertní kurz pro navrhování pasivních a nulových domů“. Intenzivním studiem získali mnoho nových a cenných informací, přehled o nových technologiích a moderních postupech při navrhování a stavbě pasivních domů.  V rámci specializovaného kurzu měli projektanti možnost se detailně seznámit se všemi konstrukčními detaily a problémy, které můžou při navrhování a stavbě......

To mě zajímá


Oblast podpory C.3.3 – fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“). Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu. Požadované parametry v podoblasti podpory C.3.3 Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3 Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody......

To mě zajímá


Od 1. března 2018 je možné podávat žádosti o dotaci z programu OPŽP pro majitele budov, které slouží pro veřejné účely, jako jsou školy, nemocnice nebo úřady. Výzva je tedy nejvíce orientovaná na obce a města, které mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu oken a dveří, rekuperaci, nový zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, které by vedly ke snížení energetické náročnosti budov. Příspěvek lze získat i na dílčí opatření, nemusí se nutně týkat kompletní rekonstrukce objektu. Nová výzva může pokrýt 35 – 50 % způsobilých výdajů v závislosti na......

To mě zajímá


Od podzimu 2017 je možné kombinovat projekty vyhlášené ministerstvem životního prostředí. Při podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a současném podání žádosti o kotlíkovou dotaci je možné zažádat o bonus až 40 000,- Kč za kombinování obou ekologických úspor energie. Bonus se vyplácí společně s prostředky z NZÚ po vyplacení kotlíkové dotace. Dále byla přidána podpora pro instalace solární fotovoltaické elektrárny s využitelným ziskem až 4000 kWh/rok.  Na ně je možné čerpat až 150.000 Kč. Kromě nových žadatelů mohou požádat o dotaci i ti zájemci, kteří na solární systém žádali již v minulosti a chtějí systém......

To mě zajímá


Na začátku nového roku byl spuštěn příjem žádostí do programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu s příjem žádostí od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018. O tuto podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky a na jeden projekt je možné získat dotaci 300 tis – 100 mil. Kč. V případě malých podniků se jedná o podporu do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a pro velké podniky 60 % způsobilých nákladů. Podporu je možné získat na instalaci fotovoltaických systémů......

To mě zajímá


Od 2. února 2018 bude probíhat příjem žádostí o finanční podporu v 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. Mezi hlavní podporované aktivity patří: • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou • výměna střešní krytiny • instalace exteriérových prvků stínění • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů, v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními • sanace zdiva a statických poruch, v případě, že souvisí s podporovaným opatřením •......

To mě zajímá


7. stránka z celkem 10« První...56789...Poslední »