Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Poraďte se s námi dříve, než začnete rekonstruovat, popřípadě stavět nový dům! Díky našim navrženým opatřením můžete získat příspěvek z programu Nová zelená úsporám na rekonstrukci rodinných domů, výstavbu nových rodinných domů v pasivním standardu, ale i na instalaci solárních termických systémů pro přípravu teplé vody nebo na přitápění. Nabízíme: Komplexní zpracování žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám Komplexní zpracování žádosti o dotaci z programu Kotlíkových dotací Komplexní zpracování žádosti o dotaci z programu Dešťovka Komplexní zpracování žádosti o dotaci z programu IROP pro bytové domy Předběžný výpočet pro novostavby pasivních a nízkoenergetických rodinných domů, zda mají......

To mě zajímá


V momentální nabídce nejrůznějších dotací je připravena podpora i pro podnikatele, kteří chtějí snížit spotřebu energií, které spotřebovávají a ušetřit náklady za jejich nákup, a to v operačním programu OPPIK. V průběhu listopadu bude vypsána Výzva v programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, kde lze získat podporu na pořízení elektromobilů i na pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Příjem žádostí bude probíhat od prosince 2018 do května 2019. Pro více informací o konkrétních podmínkách nás neváhejte kontaktovat. Stále rovněž běží příjem žádostí do programu Úspory......

To mě zajímá


Dotace Nová zelená úsporám je většinou spojována s příspěvky na zateplení domu a solární panely. Možnosti jsou však mnohem širší. Podpora zde čeká i pro investory, kteří svou stavbu teprve plánují. Program podporuje výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností až velmi nízkou energetickou náročností, tzv. pasivní. Jedná se o objekty, které šetří životní prostředí i Vaši peněženku. Nemusíte se bát žádné obrovské strojovny a elektroniky, která bude ovládat všechno dění v domě. Tyto domy jsou na první pohled k nerozeznání od klasických staveb. Aplikuje se na nich jen soubor několika opatření, která svou podstatou......

To mě zajímá


Ministerstvo životního prostředí opět přislíbilo poskytnout finanční prostředky na tzv. Kotlíkové dotace. Na výměnu starých kotlů na tuhá paliva je rezervovaná částka 3 mld. Kč, která bude rozdělena do jednotlivých krajů. Výzva ministerstva životního prostředí je určena pro kraje a měla by být vyhlášená v průběhu ledna 2019. Následně si můžou jednotlivé kraje zažádat o finanční příspěvek  na výměnu starých kotlů pro daný kraj a vyhlásit výzvu pro majitele rodinných domů. Tedy příjem žádostí bude možný až po vyhlášení dotační výzvy v daném kraji, a to v průběhu roku 2019. O podrobnějších podmínkách dotační výzvy......

To mě zajímá


Spolu s několika dalšími novinkami, o kterých jsme vás již informovali dříve, přinesly nové podmínky programu Nová zelená úsporám i změnu ve výpočtu výše dotace. V oblasti podpory A (rekonstrukce stávajících rodinných domů) budou nyní zateplované konstrukce rozděleny do tří skupin: do první kategorie patří obvodové stěny, podlahy nad exteriérem, střechy, stropy a ostatní konstrukce – zde bude příspěvek od 500 Kč do 800 Kč / m2 zateplené plochy v závislosti na dosažené podoblasti podpory (A.0, A.1, A.2, A.3). Nově byly do této kategorie přidány i obytné, vytápěné zimní zahrady, které za předchozích podmínek nebyly......

To mě zajímá


Státní fond životního prostředí přišel s několika změnami, týkajícími se dotačního programu Nová zelená úsporám, které mění podmínky poskytování dotací. Tyto změny vstoupí v platnost k 15.10.2018. Výraznou změnou je možnost provést zateplovací práce a montáž oken svépomocí. V takovémto případě bude fond vyžadovat pouze doložení dokladů za nákup materiálu a odpadne nutnost doložit doklady za montáž. Je ovšem třeba mít na paměti, že v případě provedení energetických opatření svépomocí mohou být způsobilé výdaje nižší, čímž by mohlo dojít ke zkrácení přislíbené výše dotace, protože ta se i nadále bude vyplácet maximálně do výše 50 % způsobilých......

To mě zajímá


Dotace ministerstva životního prostřední na zachytávání dešťové vody podporuje tři základní systémy: Retenční nádrž pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady Retenční nádrže pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady a splachování toalet Systém na recyklaci odpadní „šedé vody“ z domácností, která se dále může využívat na splachování případně na zálivku zahrady Navíc je zde možnost použít kombinaci obou systémů, kdy dojde k využití jak přečištěné splaškové vody, tak vod srážkových. Příspěvek na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu se liší podle zvoleného systému, a může být od 20.000,- Kč po 60.000,- Kč, navíc......

To mě zajímá


  1) Co vše je podpořeno z dotačního programu IROP a jaká je výše dotace? Do způsobilých nákladů lze zahrnout: zateplení obvodového pláště zateplení střechy zateplení soklové části zateplení stropu ve sklepě výměna výplní otvorů instalace exteriérových prvků stínění (žaluzie, stříšky…) rekuperace (je možné instalovat i jen pro samostatné jednotky) výměna původního kotle na uhlí za nový zdroj tepla instalace fotovoltaických systémů nebo solárních termický panelů úprava lodžií v případě, že se zlepšují tepelně izolační vlastnosti a nedochází k jejich rozšíření Výše dotace je max 30 až 40 %. Pro Bytový dům, který po realizaci......

To mě zajímá


Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

V rámci programu Úspory můžou malé, střední i velké podniky žádat o dotaci na Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Na jeden projekt je vždy možné získat příspěvek 300 tis – 100 mil. Kč U malých podniků je možné získat podporu až do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a velké podniky až 60 % ze způsobilých nákladů. Za způsobilé náklady se považuje dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, projektová dokumentace, inženýrská činnost a energetický posudek. Příklady vyhodnocení instalace fotovoltaických panelů:   Pro zemědělské družstvo zaměřené......

To mě zajímá


1) Je možné provést zateplení svépomocí nebo je nutné, aby stavební práce provedla odborná firma? Dotační program Vám přispěje jen na to, co jste prokazatelně zaplatili. To znamená, že u izolací, oken, solárních panelů a ostatních opatření je nutné mít faktury a doklady o zaplacení na materiál i na práci. Provést opatření svépomocí je možné pouze v případě, že se jedná o novostavbu ne však u rekonstrukcí. 2) Kolik procent celkového nákladu vlastně je možné v rámci dotace získat? Pokud by rozpočet byl například 100 000,- Kč, je možné dostat v dotaci za......

To mě zajímá


3. stránka z celkem 712345...Poslední »