Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Dešťovka – šance jak hospodařit s vodou i ušetřit

Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. V následujících letech lze navíc očekávat stále delší období sucha. Implementace systémů pro šetrné hospodaření s vodou je proto nezbytná. Ušetřit lze až 40 % spotřeby pitné vody. Pro rodinné domy je otevřená dotační výzva Dešťovka.

Dešťovka podporuje udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospoda­ření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze je možné žádat na systémy, které využívají srážkovou vodu pro zálivku zahrady, splachování WC nebo které recyklují odpadní vodu. Výzva je určena pro majitele domů.

Oblasti podpory

  • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady | dotace až 55 tisíc korun
  • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti | dotace až 65 tisíc korun
  • Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové | dotace až 105 tisíc korun

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na čištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Z dotace se pokryje 50% výdajů.

Česko má obrovský potenciál pro úsporu vody v budovách. Doposud bylo realizováno pouze několik systémů recyklace tzv. šedých vod pro bytové domy. V současné době je proto připravovaná změna legislativy, která má usnadnit zavádění technologických řešení na úsporu vody. Nejvíce realizací bylo zatím uskutečněno v rodinných domech.

Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu uvádí: „Podstatná část těchto projektů byla podpořena z takzvané malé Dešťovky (Národního programu Životní prostředí), kde bylo k 7. 6. 2021 evidováno 70 schválených žádostí na pořízení techniky využívající přečištěné odpadní a srážkové vody v domácnostech. To je ale zlomek toho, co se již z malé Dešťovky realizovalo – od doby jejího vyhlášení v září 2017 jsme do dnešního dne přijali na 10,5 tisíce žádostí v celkovém objemu dotační podpory ze strany státu ve výši cca 425 milionů korun. Díky nim se ze srážkové vody bude zavlažovat na 9,5 tisíce m2 ploch českých zahrad, a významně tak ušetří zdroje pitné vody.“

Zdroj: Šance pro budovy, Dešťovka