Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Dne 30. 11. 2020 byl ukončen příjem žádosti v 78. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která byla zaměřena na energetické úspory bytových domů. V této výzvě a předchozích výzvách (16. výzva IROP a 37. výzva IROP) se naší společnosti podařilo zajistit dotaci pro 113 bytových domů, přičemž u 70 projektů již byla vyplacena dotace v celkové hodnotě 113 615 216, 32 Kč. Zbývající projekty jsou v plné realizaci nebo probíhá administrace žádosti o vyplacení dotace. V současné době není zveřejněna žádná výzva na energetické úspory bytových domů, jelikož probíhá příprava nového programového období pro rok 2021 – 2027.......

To mě zajímá


Národní plán obnovy podpoří oživení tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií COVID-19. Finance z fondu mají zmírnit dopady krize, podpořit provádění reforem a veřejných investic a tím přispět k obnově růstu hospodářství a tvorbě pracovních míst. Podle ředitele oborové asociace Šance pro budovy Petra Holuba pomohou tyto dotace do roku 2030 vytvořit v regionech až 80 tisíc pracovních míst a menším a středním firmám přinesou zakázky ve výši 900 miliard korun. Významnou součástí Národního plánu obnovy jsou zelené investice. Předpokládané investice: 15 miliard ➡ ochrana přírody a protipovodňové ochrany. 8 miliard ➡ pomoc s obnovou lesů postižených kůrovcem. 5 miliard ➡ podpora výstavby nových solárních......

To mě zajímá


Nová zelená úsporám je programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku. Dotační titul Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit. „Dotační program, na jehož realizaci se podílí zejména živnostníci a malé firmy, má zcela jednoznačně potenciál podpořit domácí ekonomiku ochromenou koronavirovou situací. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších existujících prorůstových opatření, která můžeme rychle využít, abychom zmírnili dopady koronavirové krize,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec o programu Nová zelená......

To mě zajímá


Z dotačního programu známého jako kotlíkové dotace mohli majitelé rodinných domů čerpat finanční prostředky na výměnu neekologických zdrojů energie do roku 2020. Podle informací Ministerstva životního prostředí budou uvolněny na navazující program pro další období 2021 – 2027 další finanční prostředky. Předpokládá se, že Státní fond životního prostředí vyhlásí podmínky dotace v polovině roku 2021. Poté proběhne příprava na úrovni krajů. Reálně tedy lze počítat s možností podání žádostí o dotace přibližně za rok. Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin. První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, bude cílena......

To mě zajímá


Náš pracovní tým je od pondělí 26. 10. 2020 na home-office, a to kvůli epidemiologické situaci a vládním doporučením. Provoz firmy není omezen, dotační programy jsou otevřeny i nadále. Jsme k dispozici na telefonu nebo e-mailu, v kanceláři je vždy někdo z nás od 8 do 12 hodin. Pokud nám chcete doručit potřebné dokumenty k vyřešení Vaší dotace v době, kdy v kanceláři nebudeme, můžete nám je poslat poštou nebo zanechat v poštovní schránce. Přijatá bezpečnostní opatření žádným způsobem neomezí samotné fungování firmy. Hodnocení, schvalování projektů a proplácení dotací Státním fondem životního prostředí......

To mě zajímá


Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohli žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu bylo do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť. V roce 2019 proběhla poslední výzva k přijímání žádostí o tuto dotaci. Kapacita dotačního titulu již byla naplněna. Z tohoto důvodu nemůžeme již nové zakázky podávat. Pokračujeme ve zpracovávání již námi dříve podaných žádostí. Od roku 2016 jsme zajistili kotlíkovou dotaci několika stovkám klientů. V současnosti lze získat finanční příspěvek na......

To mě zajímá


Výzva se týká většiny podnikatelských subjektů, nově se podpora vztahuje i na ubytovací zařízení a pohostinství. V červenci 2019 byla vyhlášena nová výzva Úspory energie – Výzva V. Příjem žádostí byl spuštěn 16. září 2019 a ukončen bude 30. dubna 2020 Kolik lze dotací získat Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR Míra podpory u projektu: a) malý podnik – podpora do výše 50 % způsobilých výdajů b) střední podnik – podpora do výše 40 % způsobilých výdajů c) velký podnik......

To mě zajímá


Od dubna 2019 startuje poslední vlna kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje budou výzvy vyhlašovat průběžně až do září 2019, a to: Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Karlovarský kraj 1.4.2019 1.7.2019 Moravskoslezský kraj 10.4.2019 13.5.2019 Olomoucký kraj 30.4.2019 4.6.2019 Královehradecký kraj 1.7.2019 11.9.2019 Liberecký kraj 15.7.2019 23.9.2019 Středočeský kraj konec dubna 2019  1.6.2019 Ústecký kraj 1 týden v červenci 16.9.2019 Bez konkrétního termínu vyhlášení výzvy a příjmu žádostí:   Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Jihočeský kraj přelom srpen/září přelom září/říjen Jihomoravský kraj  2. polovina září 2. polovina října Vysočina  září 2019 říjen 2019......

To mě zajímá


Plánujete výměnu starého kotle na tuhá paliva? V letošním roce máte možnost využít poslední vlny dotačního programu „kotlíková dotace“, která Vám umožní získat zpět za pořízení a instalaci nového ekologického zdroje tepla až 80 % ze způsobilých nákladů zpět (náklady na pořízení nového zdroje, instalaci, náklady na uzpůsobení kotelny, rekonstrukce otopné soustavy, revize spalinových cest atd.) Rádi Vám s celou žádostí o kotlíkovou dotaci pomůžeme: připravíme a podáme za Vás žádost, zajistíme komunikaci s příslušným krajem, po výměně kotle si od Vás převezmeme veškeré dokumenty a požádáme na kraji o vyplacení dotace. Za kompletní vyřízení......

To mě zajímá


4. stránka z celkem 10« První...23456...10...Poslední »