Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Náš pracovní tým je od pondělí 26. 10. 2020 na home-office, a to kvůli epidemiologické situaci a vládním doporučením. Provoz firmy není omezen, dotační programy jsou otevřeny i nadále. Jsme k dispozici na telefonu nebo e-mailu, v kanceláři je vždy někdo z nás od 8 do 12 hodin. Pokud nám chcete doručit potřebné dokumenty k vyřešení Vaší dotace v době, kdy v kanceláři nebudeme, můžete nám je poslat poštou nebo zanechat v poštovní schránce. Přijatá bezpečnostní opatření žádným způsobem neomezí samotné fungování firmy. Hodnocení, schvalování projektů a proplácení dotací Státním fondem životního prostředí......

To mě zajímá


Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohli žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu bylo do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť. V roce 2019 proběhla poslední výzva k přijímání žádostí o tuto dotaci. Kapacita dotačního titulu již byla naplněna. Z tohoto důvodu nemůžeme již nové zakázky podávat. Pokračujeme ve zpracovávání již námi dříve podaných žádostí. Od roku 2016 jsme zajistili kotlíkovou dotaci několika stovkám klientů. V současnosti lze získat finanční příspěvek na......

To mě zajímá


Výzva se týká většiny podnikatelských subjektů, nově se podpora vztahuje i na ubytovací zařízení a pohostinství. V červenci 2019 byla vyhlášena nová výzva Úspory energie – Výzva V. Příjem žádostí byl spuštěn 16. září 2019 a ukončen bude 30. dubna 2020 Kolik lze dotací získat Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR Míra podpory u projektu: a) malý podnik – podpora do výše 50 % způsobilých výdajů b) střední podnik – podpora do výše 40 % způsobilých výdajů c) velký podnik......

To mě zajímá


Od dubna 2019 startuje poslední vlna kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje budou výzvy vyhlašovat průběžně až do září 2019, a to: Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Karlovarský kraj 1.4.2019 1.7.2019 Moravskoslezský kraj 10.4.2019 13.5.2019 Olomoucký kraj 30.4.2019 4.6.2019 Královehradecký kraj 1.7.2019 11.9.2019 Liberecký kraj 15.7.2019 23.9.2019 Středočeský kraj konec dubna 2019  1.6.2019 Ústecký kraj 1 týden v červenci 16.9.2019 Bez konkrétního termínu vyhlášení výzvy a příjmu žádostí:   Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Jihočeský kraj přelom srpen/září přelom září/říjen Jihomoravský kraj  2. polovina září 2. polovina října Vysočina  září 2019 říjen 2019......

To mě zajímá


Plánujete výměnu starého kotle na tuhá paliva? V letošním roce máte možnost využít poslední vlny dotačního programu „kotlíková dotace“, která Vám umožní získat zpět za pořízení a instalaci nového ekologického zdroje tepla až 80 % ze způsobilých nákladů zpět (náklady na pořízení nového zdroje, instalaci, náklady na uzpůsobení kotelny, rekonstrukce otopné soustavy, revize spalinových cest atd.) Rádi Vám s celou žádostí o kotlíkovou dotaci pomůžeme: připravíme a podáme za Vás žádost, zajistíme komunikaci s příslušným krajem, po výměně kotle si od Vás převezmeme veškeré dokumenty a požádáme na kraji o vyplacení dotace. Za kompletní vyřízení......

To mě zajímá


Výhody zateplení domu, výměny oken, zelené střechy, instalace stínící techniky a větrací jednotky Výrazně se sníží tepelné ztráty domu, náklady na vytápění, a tím dojde k úspoře financí na provoz domu Zlepší se tepelná a pocitová pohoda v domě, díky zateplení bude na vnitřních konstrukcích vyšší povrchová teplota, proto se budete v domě cítit lépe Není nutné instalovat drahý a výkonný zdroj tepla, postačí menší výkon za nižší pořizovací cenu V případě využití dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat zpět až 50 % ze způsobilých nákladů souvisejících s rekonstrukcí (materiál, izolace, montáž, blower door test,......

To mě zajímá


Od 1.3.2019 je nově otevřená výzva Úspory energie pro veřejné budovy, která má za cíl snížit spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách Příjem žádostí: Od 1.3.2019 – 3.2.2020 Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 % do 50 % celkových způsobilých výdajů. V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů. Podporované projekty a aktivity: Zateplení obvodového pláště budovy Výměna a renovace otvorových výplní Realizace stavebních opatření, která snižují energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního......

To mě zajímá


Vyhlášení dotační výzvy pro obyvatele Zlínského kraje se předpokládá v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019. Obecné podmínky pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci zůstávají stejné. Pro splnění podmínek řádného přijetí žádostí je nutné splnit následující: kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně bez emisní třídy, revizní zprávu od topenáře na původní kotel (doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva), fotodokumentaci starého kotle: fotky ze všech stran, nafoceny všechny dvířka, tlakoměr, štítek (pokud je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín a kotel z větší......

To mě zajímá


Vyhlášení dotační výzvy pro obyvatele Jihomoravského kraje se předpokládá v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019. V současné době je ještě stále možné podávat žádosti i do II. výzvy, která bude uzavřena 31.3.2019, ale finanční alokace je již téměř vyčerpána a žádosti tak budou přijímány do zásobníku a podpořeny budou jen v případě uvolnění finančních prostředků. Ve Středočeském kraji je plánované vyhlášení III. výzvy na přelomu dubna a května 2019, s příjmem žádostí od 3. června 2019 Obecné podmínky pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci zůstávají stejné. Pro splnění podmínek řádného přijetí žádostí je nutné......

To mě zajímá


Nestihli jste navštívit náš seminář k dotačním programům? Rádi byste se o dotačních programech dozvěděli více? Nabízíme Vám možnost konzultace Vašeho záměru přímo v našich kancelářích na adrese Svěrákova 37/5, Valašské Meziříčí v době od 8-14 h nebo podle domluvy. Pokud Vám nevyhovuje místo setkání, neváhejte nás oslovit, náš obchodní zástupce za Vámi přijede a zkonzultuje Vaše plány přímo na místě. Obchodní zástupce: David Dukát, tel. 603 722 906 Tel. do kanceláře: 605 291 839...

To mě zajímá


4. stránka z celkem 10« První...23456...10...Poslední »