Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Spolu s několika dalšími novinkami, o kterých jsme vás již informovali dříve, přinesly nové podmínky programu Nová zelená úsporám i změnu ve výpočtu výše dotace. V oblasti podpory A (rekonstrukce stávajících rodinných domů) budou nyní zateplované konstrukce rozděleny do tří skupin: do první kategorie patří obvodové stěny, podlahy nad exteriérem, střechy, stropy a ostatní konstrukce – zde bude příspěvek od 500 Kč do 800 Kč / m2 zateplené plochy v závislosti na dosažené podoblasti podpory (A.0, A.1, A.2, A.3). Nově byly do této kategorie přidány i obytné, vytápěné zimní zahrady, které za předchozích podmínek nebyly......

To mě zajímá


Státní fond životního prostředí přišel s několika změnami, týkajícími se dotačního programu Nová zelená úsporám, které mění podmínky poskytování dotací. Tyto změny vstoupí v platnost k 15.10.2018. Výraznou změnou je možnost provést zateplovací práce a montáž oken svépomocí. V takovémto případě bude fond vyžadovat pouze doložení dokladů za nákup materiálu a odpadne nutnost doložit doklady za montáž. Je ovšem třeba mít na paměti, že v případě provedení energetických opatření svépomocí mohou být způsobilé výdaje nižší, čímž by mohlo dojít ke zkrácení přislíbené výše dotace, protože ta se i nadále bude vyplácet maximálně do výše 50 % způsobilých......

To mě zajímá


Dotace ministerstva životního prostřední na zachytávání dešťové vody podporuje tři základní systémy: Retenční nádrž pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady Retenční nádrže pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady a splachování toalet Systém na recyklaci odpadní „šedé vody“ z domácností, která se dále může využívat na splachování případně na zálivku zahrady Navíc je zde možnost použít kombinaci obou systémů, kdy dojde k využití jak přečištěné splaškové vody, tak vod srážkových. Příspěvek na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu se liší podle zvoleného systému, a může být od 20.000,- Kč po 60.000,- Kč, navíc......

To mě zajímá


  1) Co vše je podpořeno z dotačního programu IROP a jaká je výše dotace? Do způsobilých nákladů lze zahrnout: zateplení obvodového pláště zateplení střechy zateplení soklové části zateplení stropu ve sklepě výměna výplní otvorů instalace exteriérových prvků stínění (žaluzie, stříšky…) rekuperace (je možné instalovat i jen pro samostatné jednotky) výměna původního kotle na uhlí za nový zdroj tepla instalace fotovoltaických systémů nebo solárních termický panelů úprava lodžií v případě, že se zlepšují tepelně izolační vlastnosti a nedochází k jejich rozšíření Výše dotace je max 30 až 40 %. Pro Bytový dům, který po realizaci......

To mě zajímá


Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

V rámci programu Úspory můžou malé, střední i velké podniky žádat o dotaci na Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Na jeden projekt je vždy možné získat příspěvek 300 tis – 100 mil. Kč U malých podniků je možné získat podporu až do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a velké podniky až 60 % ze způsobilých nákladů. Za způsobilé náklady se považuje dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, projektová dokumentace, inženýrská činnost a energetický posudek. Příklady vyhodnocení instalace fotovoltaických panelů:   Pro zemědělské družstvo zaměřené......

To mě zajímá


  ||| Informace budou aktualizovány po zveřejnění nových podmínek programu Nová zelená úsporám. Děkujeme za pochopení. |||    1) Je možné provést zateplení svépomocí nebo je nutné, aby stavební práce provedla odborná firma? Dotační program Vám přispěje jen na to, co jste prokazatelně zaplatili. To znamená, že u izolací, oken, solárních panelů a ostatních opatření je nutné mít faktury a doklady o zaplacení na materiál i na práci. Provést opatření svépomocí je možné pouze v případě, že se jedná o novostavbu ne však u rekonstrukcí. Počínaje 15. 10. 2018 mohou  majitelé a stavitelé......

To mě zajímá


Na začátku roku 2018 byla schválená novela stavebního zákona č. 183/2016 Sb., která upravila i podmínky pro doložení realizace dotace z programu Nová zelená úsporám. Do konce roku 2017 bylo vždy nutné pro doložení realizace dokončené stavby doložit stanovisko stavebního úřadu. Novela stavebního zákona rozšiřuje oblast stavebních záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení, a tak nastala situace, že některé stavební úřady nechtějí v případě jednodušších staveb stanovisko vydat. V takovýchto případech postačí státnímu fondu životního prostředí doložit např. záznam ústního jednaní se stavebním úřadem, že Váš záměr nevyžaduje žádné povolení ani ohlášení stavby. V případě, že stavební......

To mě zajímá


V letošním roce jsme připravili pro naše klienty několik novinek. Kromě nových webových stránek www.cestakdomu.cz, které jsme spustili na začátku letošního roku, jsme nechali všechny naše projektanty proškolit v Centru pasivního domu. Projektanti se zúčastnili a úspěšně absolvovali vysoce specializovaný kurz s názvem „Expertní kurz pro navrhování pasivních a nulových domů“. Intenzivním studiem získali mnoho nových a cenných informací, přehled o nových technologiích a moderních postupech při navrhování a stavbě pasivních domů.  V rámci specializovaného kurzu měli projektanti možnost se detailně seznámit se všemi konstrukčními detaily a problémy, které můžou při navrhování a stavbě......

To mě zajímá


Oblast podpory C.3.3 – fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“). Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu. Požadované parametry v podoblasti podpory C.3.3 Sledovaný parametr Označení [Jednotky] C.3.3 Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody......

To mě zajímá


Od 1. března 2018 je možné podávat žádosti o dotaci z programu OPŽP pro majitele budov, které slouží pro veřejné účely, jako jsou školy, nemocnice nebo úřady. Výzva je tedy nejvíce orientovaná na obce a města, které mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu oken a dveří, rekuperaci, nový zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, které by vedly ke snížení energetické náročnosti budov. Příspěvek lze získat i na dílčí opatření, nemusí se nutně týkat kompletní rekonstrukce objektu. Nová výzva může pokrýt 35 – 50 % způsobilých výdajů v závislosti na......

To mě zajímá


5. stránka z celkem 8« První...34567...Poslední »