Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Rodinný dům

Nová Zelená ÚsporámKotlíkové dotacedotace Dešťovka

Vyžijte současné dotační tituly ke zlepšení bydlení a ušetříte na platbách za energie.
Získání finanční podpory s naší pomocí je snadné.
Provedeme Vás celým systémem dotací až k jejímu vyplacení a zařídíme vše potřebné od A do Z.


V programu Nová zelená úsporám – můžete získat až 50% z Vašich nákladů.

Dotaci lze čerpat jak na rekonstrukce starších domů, tak i na novostavby!

Pro získání dotace Nová zelená úsporám zajistíme:

 • Projektovou dokumentaci současného stavu objektu a nového stavu po rekonstrukci, nutnou k provedení všech navržených úprav
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Zajištění veškeré administrace dotace
 • Podání žádosti
 • Odborné poradenství před zahájením, v průběhu i po dokončení rekonstrukce
 • Doložení realizace stavby na Státní fond životního prostředí
 • Poradenství ohledně stavebního povolení

Máme za sebou již stovky schválených a proplacených projektů. Podívejte se na některé naše reference.

Pro modernizaci topení využijte Kotlíkovou dotaci a vyměňte starý kotel za moderní zdroj tepla.

S dotací lze získat proplacení nákladů až do výše 80%.

U Kotlíkové dotace rovněž nabízíme komplexní služby. Provedeme Vás od podání žádosti až po její proplacení. Zajistíme veškerou komunikaci s úřady.

Při vyřizování Kotlíkové dotace pro Vás zajistíme:

 • pomoc s výběrem vhodného zdroje tepla
 • vysvětlíme výhody a nevýhody jednotlivých tepelných zdrojů a společně vybereme nejvhodnější typ pro Vás
 • zpracování všech podkladů k žádosti o dotaci
 • podání žádosti a její administraci až do vyplacení peněz na Váš účet

Stovky našich klientů úspěšně prošly celým procesem získání dotace a nyní topí ekologicky, úsporně a s využitím dotace byly jejich náklady minimální.

Zachycujte dešťovou vodu a využijte aktuální dotační program Dešťovka!


Dotaci lez využít pro zřízení a instalaci retenční nádrže na dešťovou vodu k zalévání nebo na splachování toalet.

K Dešťovce zpracujeme:

 • odborný posudek
 • projektovou dokumentaci
 • veškeré dokumenty k podání žádosti a k vyplacení dotace

I u této dotace se můžete spolehnout, že pro Vás zajistíme vše od A do Z.


Nenabízíme poloviční služby, nenecháme Vás na holičkách, když máte podanou žádost, postaráme se o Vaši dotaci až do konce, dokud nemáte peníze na učtu!
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM a KOTLÍKOVÁ DOTACE


Na co lze čerpat dotaci z Nové zelené úsporám?

zelena-usporam

Zateplení domu a výměna oken a dveří

 • Zateplení střechy, podlahy, obvodových stěn domu, stropu nad suterénem nebo pod půdou, stěn mezi obytným a nevytápěným prostorem
 • Výměna starých oken a dveří za nová
 • Výstavba zelené střechy – 500,- Kč na m2
 • Instalace venkovních žaluzií
  • s ručním ovládáním – 500,- Kč na m2
  • s inteligentním ovládáním – 1000,- Kč na m2
 • Výše podpory je max. 50% a počítá se z částky na m2 dle dosažené oblasti:

Základní podmínky:

 • Dům byl postaven před 1. 7. 2007.
 • Objekt není vytápěn kotlem, který nesplňuje požadavky na III. emisní třídu. (lze vyměnit v rámci kotlíkové dotace)
 • Provedením opatření se uspoří min. 20% tepla a splní se výpočtem dané tloušťky izolace

Výše dotace pro oblast podpory A se počítá z částky na m2 dle dosažené oblasti:

Typ konstrukce A.0 a A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
A.3
(Kč/m2)
Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce 500 600 800
Výplně stavebních otvorů 2.100 2.750 3.800
Podlahy na terénu 700 900 1.200

Výměna zdroje tepla v rámci NZÚ

 • Výměna kotle na tuhá paliva ve vlastnictví právnické osoby
 • Výměna topidel na fosilní paliva, nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu sloužících jako hlavní zdroj tepla
 • Výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem
Typ zdroje Výše podpory [Kč]
C.1 (kombinace s dotací v oblasti A) C.2 (bez zateplení)
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50.000 40.000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100.000 80.000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem 50.000 40.000
Tepelné čerpadlo voda – voda 100.000 80.000
Tepelné čerpadlo země – voda 100.000 80.000
Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75.000 60.000
Plynový kondenzační kotel 35.000 25.000

Instalace solárních a fotovoltaických systémů

 • Solární termické systémy na přípravu teplé vody, nebo přitápění
 • Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční elektrickou soustavou
 • Podporu lze dostat na domy rozestavěné i stojící již řadu let
Typ systému Výše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody 35.000
Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění 50.000
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35.000
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55.000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70.000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100.000
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh/rok 150.000
Solární FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150.000

Systémy nuceného větrání – rekuperace

Lze žádat na objekty, které budou čerpat podporu na zateplení či výměnu oken, nebo na objekty, kde dojde díky tomuto systému k úspoře tepla alespoň 20 %.

Typ systému Výše podpory [Kč]
Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100.000
Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75.000

Na co lze čerpat dotaci z Nové zelené úsporám?

zelena-usporam

Finanční podpora v této oblasti se poskytuje na novostavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. U těchto staveb je kladen důraz na dostatečnou izolaci všech konstrukcí, stínění oken, způsob vytápění a systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperaci). O podporu lze žádat jak ve fázi projektu, tak po dokončení výstavby.

Základní podmínky:

 • Příjemcem podpory může být pouze první vlastník domu.
 • Maximální energeticky vztažná plocha stavby může být 350 m2. (plocha vytápěných prostor měřená z venku krát počet pater)
 • Po výstavbě je nutno otestovat vzduchotěsnost domu (test průvzdušnosti)
 • Je nutno doložit faktury za použité izolační materiály, okna i dveře, rekuperaci a kotel/tepelné čerpadlo. Tyto faktury však nesmí být starší dvou let.
Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.0 dům s nízkou energetickou náročností 150 000
B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie – „pasivní 450 000

Výše dotace je závislá na výsledcích celkových energetických parametrů a nelze ji bez výpočtu s jistotou odhadnout. Proto našim klientům/kám nabízíme zpracování předběžných výpočtů, kdy jsme schopni navrhnout i případné potřebné změny v projektové dokumentaci. Domy postavené dle těchto výpočtů mají optimalizované náklady na vytápění a v létě se nepřehřívají.

Navíc je zde možnost získat podporu na vyhotovení zelené střechy 500,- Kč/m2.

Při využití našich služeb získáte navíc dotaci na zpracování projektové dokumentace a odborného posudku 35 000,- Kč.


Na co lze čerpat kotlíkovou dotaci?

kotlikove-dotaceVýměnu původního neekologického kotle na tuhá fosilní paliva, tedy uhlí, za nový moderní, ekologický zdroj tepla. Ten musí být zapsán na závazném seznamu vedeném SFŽP. Podporované jsou následující typy:

Zdroj Výše podpory
Plynový kondenzační kotel 75% ze způsobilých nákladů, max. 95.000,- Kč
Kotel výhradně na biomasu (s ruční přikládáním) 80% ze způsobilých nákladů, max. 100.000,- Kč
Kotel výhradně na biomasu (automatický) 80% ze způsobilých nákladů, max. 120.000,- Kč
Tepelná čerpadla 80% ze způsobilých nákladů, max. 120.000,- Kč

Dalších 7.500,- Kč je možné získat v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, v tzv. prioritním území. Některé obce podporují výměnu dalšími procenty navíc.

Do dotace lze uplatnit:

 • nový tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • rekonstrukci otopné soustavy
 • rekonstrukci kotelny

Podmínky pro poskytnutí dotace

 • Starý kotel na tuhá paliva musí spadat do emisní třídy 1 a 2, případně bez emisní třídy. Výměna kotlů s lepší emisní třídou tj. 3, 4 a 5, podpořena nebude
 • K žádosti o kotlíkovou dotaci je potřeba doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva (tzv. revizní zprávu od topenáře) a kvalitní a podrobnou fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva
 • V případě instalace kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinnost instalovat akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW výkonu nového zdroje
 • V současné výzvě již nebude potřeba provádět spolu s výměnou zdroje vytápění i tzv. mikroopatření nebo dokládat energetickou třídu domu
 • Nově nebude podporována instalace automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu
 • Pokud současně zažádáte i o dotaci Nová zelená úsporám, je možné získat finanční bonus 20.000,- Kč

Dotační program Dešťovka je určený pro zachytávání dešťové, případně přečištěné odpadní vody a její další využití v domácnostech

Na co lze čerpat dotaci Dešťovka?

zelena-usporam

 • Pořízení akumulační nádrže pro zachytávání dešťové vody a případně přečištěné odpadní vody (například ze sprchy a umyvadel)
 • Úprava stávající nevyužívané jímky pro zachytávání dešťové vody
 • Čerpadla, filtrace, zařízení pro úpravu užitkové vody
 • Je nutno doložit faktury za použité izolační materiály, okna i dveře, rekuperaci a kotel/tepelné čerpadlo. Tyto faktury však nesmí být starší dvou let.

Základní podmínky:

 • V případě instalace systému pouze pro zálivku zahrady je nutné instalovat akumulační nádrž tak, aby bylo zabráněno promrzání vody nebo naopak její přehřívání. Požadavek na objem akumulační nádrže se stanovuje výpočtem. Pro získání podpory je stanoveno minimum 2 m3.
 • V případě instalace systému na splachování toalet musí být u stávajících obytných domů napojena na systém min. jedna toaleta. U novostaveb musí být na systém napojeny toalety všechny.
 • Při využití přečištěné odpadní vody jako užitkové je nutné oddělit vodovody na pitnou vodu.
 • Podpora je poskytována do výše 50 % způsobilých nákladů

Kdo může žádat?

 • Vlastníci rodinných domů a rekreačních budov, které slouží pro celoroční ubytování. Dotace je zde otevřena jak pro domy stávající, tak pro novostavby. Pro jednotlivce i firmy.
Oblasti podpory Max. výše dotace Příspěvek na projektovou dokumentaci
Systémy pro zálivku zahrady dešťovou vodou u stávajících staveb 20.000,- Kč + 3.500,- Kč na každý m3 akumulační nádrže Výdaje na projektovou dokumentaci lze zahrnout do způsobilých nákladů až do výše 5000,- Kč.
Komplexní systémy pro zálivku zahrady a splachování toalet dešťovou vodou 30.000,- Kč + 3.500,- Kč na každý m3 akumulační nádrže Výdaje na projektovou dokumentaci lze zahrnout do způsobilých nákladů až do výše 5000,- Kč.
Systémy pro využití přečištěné odpadní vody pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady 45.000,- Kč + 3.500,- Kč na každý m3 akumulační nádrže Navíc příspěvek 10.000,- Kč
Komplexní systémy pro využití přečištěné odpadní vody a dešťové vody pro splachování toalet a případně pro zálivku zahrady 60.000,- Kč + 3.500,- Kč na každý m3 akumulační nádrže Navíc příspěvek 10.000,- Kč

ReferenceNašich klientů


Rodinný dům v obci Kostelec na Hané
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Krhová
Rozsah opatření na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, střechy a stropů.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Jindřichov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn a stropů, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Mořkov
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodového pláště, zateplení podlahy, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům v Novém Jičíně
Zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad sklepem, výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Termesivy
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: zateplení obvodových stěn, podlahy na terénu a nad sklepem, stropu pod půdou a střechy, výměna oken a dveří
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Podlesí
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, podlahy nad sklepem a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Štramberk
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, zateplení střechy a podlahy nad sklepem.
Stav dotace: Vyplaceno


Rodinný dům Ústí u Vsetína
Rozsah opatření provedených na domě s podporou z dotace Nová zelená úsporám: Zateplení obvodových stěn, stropu pod půdou, střechy, podlahy nad sklepem, podlaha na terénu a výměna oken a dveří.
Stav dotace: Vyplaceno


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit v době od 8 – 14 hod nebo dle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme na Váš dům kdekoliv v celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner