Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Program ministerstva životního prostředí na dešťovou vodu „Dešťovka“

Dotace ministerstva životního prostřední na zachytávání dešťové vody podporuje tři základní systémy:

  • Retenční nádrž pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady
  • Retenční nádrže pro zachycení dešťové vody na zálivku zahrady a splachování toalet
  • Systém na recyklaci odpadní „šedé vody“ z domácností, která se dále může využívat na splachování případně na zálivku zahrady
  • Navíc je zde možnost použít kombinaci obou systémů, kdy dojde k využití jak přečištěné splaškové vody, tak vod srážkových.

Příspěvek na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu se liší podle zvoleného systému, a může být od 20.000,- Kč po 60.000,- Kč, navíc pro každého 3.500,- Kč za každý m3 nádrže, maximálně však do výše 50 % způsobilých nákladů.

V případě využívání odpadní, tzv. „šedé vody“ z umyvadel a koupelen je navíc příspěvek na projektovou dokumentaci, a to ve výši 10.000,- Kč.

Výhody retenčních nádrží oproti běžným sudům na vodu:

  • Díky větší kapacitě zachytí i vodu z přívalových dešťů, která jinak rychle odteče z krajiny
  • Voda se neodpařuje ani nezamrzá a není ji potřeba vyčerpat do zimy
  • V případě splachování toalet srážkovou vodou nebo odpadní vodou, úspora na vodném
  • Součástí systému je i potrubní instalace s klasickým kohoutkem, takže můžete zálivku zahrady provádět pohodlně hadicí.

Dotace na dešťovou vodu mohou žádat i obce, školy, nemocnice, úřady, příspěvkové i neziskové organizace. Příspěvek poskytuje ministerstvo z operačního programu životního prostředí, tzv. „Velká Dešťovka“.