Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Změny ve výpočtu výše dotace

Spolu s několika dalšími novinkami, o kterých jsme vás již informovali dříve, přinesly nové podmínky programu Nová zelená úsporám i změnu ve výpočtu výše dotace.

V oblasti podpory A (rekonstrukce stávajících rodinných domů) budou nyní zateplované konstrukce rozděleny do tří skupin:

  • do první kategorie patří obvodové stěny, podlahy nad exteriérem, střechy, stropy a ostatní konstrukce – zde bude příspěvek od 500 Kč do 800 Kč / m2 zateplené plochy v závislosti na dosažené podoblasti podpory (A.0, A.1, A.2, A.3). Nově byly do této kategorie přidány i obytné, vytápěné zimní zahrady, které za předchozích podmínek nebyly podporovány vůbec.
  • Do další kategorie budou zařazeny výplně stavebních otvorů, na které se výše příspěvku bude pohybovat od 2.100 Kč do 3.800 Kč / m2, opět podle dosažené podoblasti.
  • Do třetí kategorie spadají podlahy na terénu s příspěvkem od 700 Kč do 1.200 Kč podle podoblasti podpory.

Nově přibyly příspěvky na instalaci venkovní stínící techniky ve výši 500 Kč / m2 plochy stíněné výplně v případě techniky s ručním ovládáním, a 1000 Kč / m2 v případě techniky s inteligentním motorickým řízením. O podporu na instalaci stínící techniky je možné žádat pouze v kombinaci se žádostí v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Je třeba dodat, že nově bude maximální výše podpory v oblasti A omezena na 550.000 Kč na jeden rodinný dům.

V oblasti podpory C (efektivní využití zdrojů energie) se zvýšil příspěvek v podoblasti C.1.8 / C.2.8 – instalace plynového kondenzačního kotle, na 35.000 Kč pro C.1.8, a 25.000 Kč pro C.2.8.

Příspěvek na zpracování odborného posudku byl nově pevně stanoven na 25.000 Kč pro oblast A, a 5.000 Kč pro oblast C.

V neposlední řadě dojde k úpravě výše příspěvku poskytovaného v rámci dotačního bonusu při kombinaci žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám a v programu „kotlíkových dotací“. Výše podpory je stanovena pevně bez ohledu na nový zdroj tepla na 20.000 Kč při současném podání žádosti v oblasti A, a na 10.000 Kč při kombinaci se žádostí v oblasti C.

Všechny tyto změny by měly přispět k celkovému zvýšení přislíbených částek. Stále ovšem platí, že podpora bude poskytována jen do výše částky přiznané při podání žádosti, maximálně však do výše 50% způsobilých výdajů.

Všechny výše uvedené změny vstoupí v platnost 15.10.2018. Naše webové stránky budou po tomto datu rovněž upraveny.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme s kompletním zpracováním žádosti a jejích příloh (projektová dokumentace, odborný posudek) a administrací dotace až do jejího vyplacení. Můžete nás kontaktovat na info@endum.cz nebo telefonním čísle +420 603 722 906