Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Novinky v Nové zelené úsporám

Státní fond životního prostředí přišel s několika změnami, týkajícími se dotačního programu Nová zelená úsporám, které mění podmínky poskytování dotací. Tyto změny vstoupí v platnost k 15.10.2018.

Výraznou změnou je možnost provést zateplovací práce a montáž oken svépomocí. V takovémto případě bude fond vyžadovat pouze doložení dokladů za nákup materiálu a odpadne nutnost doložit doklady za montáž. Je ovšem třeba mít na paměti, že v případě provedení energetických opatření svépomocí mohou být způsobilé výdaje nižší, čímž by mohlo dojít ke zkrácení přislíbené výše dotace, protože ta se i nadále bude vyplácet maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

Další ze změn je prodloužení lhůty pro doložení realizace projektů – u oblasti A (rekonstrukce stávajících rodinných domů) je lhůta prodloužena na 2 roky, u oblasti B (novostavby s velmi nízkou energetickou náročností) dokonce na 3 roky, a u oblasti C (efektivní využití zdrojů energie) je nově lhůta pro doložení realizace prodloužena na 12 měsíců.

Další novinkou je přidání podoblasti podpory B.0, ve které budou podpořeny stavby domů s nízkou energetickou náročností. Výše podpory v této podoblasti je stanovena na 150.000,- Kč. I u těchto typů novostaveb nadále zůstává nutnost instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

V neposlední řadě došlo také k několika změnám v dokumentech předkládaných na fond při doložení realizace projektů. Nově odpadá žadatelům nutnost dokládat na fond písemné stanovisko stavebního úřadu, v případě, že ke stavbě není nutné stavební povolení či ohláška. Naopak přibyla povinnost předložit dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele, což v praxi znamená, že nebude možné použít pro vyplacení dotace bankovní účty rodinných příslušníků, ale že každý žadatel bude muset být vlastníkem bankovního účtu.

Ke zjednodušení podávání a dokládání realizace žádostí na fond by měla přispět i nová možnost zaslat některé dokumenty na fond elektronicky.

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme s kompletním zpracováním žádosti a jejích příloh (projektová dokumentace, odborný posudek) a administrací dotace až do jejího vyplacení. Můžete nás kontaktovat na info@endum.cz nebo telefonním čísle +420 603 722