Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Novinky v programu Nová zelená úsporám

Novinky v programu Nová zelená úsporám

Dne 18. 11. 2016 by měla být vyhlášena nová výzva dotačního programu Nová Zelená Úsporám pro bytové domy. Bude zde zahrnuta podpora výstavby pasivních bytových domů po celé ČR. Výše podpory se bude počítat podle plochy jednotlivých podlaží a to 1 300,- Kč na každý m2 energeticky vztažné plochy. (podlahová plocha všech obytných pater včetně zdí i s izolací). Lze tak pokrýt až 15% nákladů na výstavbu.
Podpora zateplení bytových domů a výměny jejich zdrojů se týká pouze objektů v Praze. Zateplování bytovek v ostatních částech republiky je podporováno programem IROP.
Podpora bude zvlášť poskytována i na zpracování energetického posudku, odborný technický dozor a provedení zkoušky průvzdušnosti obálky budovy. Na tyto služby může žadatel dostat podporu až 70 000,- Kč.
Žádosti bude možné podávat od 9. 1. 2017 i zpětně na podporu domů vystavěných během roku 2016.

Částkou navíc by měly být podpořeny novostavby domů s tzv. zelenou střechou a zařízením, umožňujícím zpětně získávat teplo z odpadních vod k ohřívání užitkové teplé vody v domě. To se již týká domů bytových i rodinných.
Pokud se zároveň s výstavbou objektu v pasivním standardu rozhodnete zrealizovat na domě zelenou střechu, můžete získat 500,- Kč na každý m2 plochy střechy. Pro systémy využití tepla z odpadních vod je zde vyčleněno dalších 5 000,- Kč na každou bytovou jednotku, která bude takto ohřívanou vodu využívat.

Další očekávanou novinkou je zjednodušení podmínek pro čerpání dotace na systémy s fotovoltaickou střešní krytinou a fasádní fotovoltaické systémy. Na tyto systémy lze podávat žádost u objektů rozestavěných i po kolaudaci.