Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nová Nová zelená úsporám

Nová Nová zelená úsporám

Dne 21. 11. byla vyhlášena 3. výzva Nové zelené úsporám pro bytové domy. Pro stavebníky je zde k dispozici částka 100 mil. Kč.
Nově bude podpořena výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Navíc budou zvýhodněny stavby se zelenými střechami, nebo s využitím tepla z odpadních vod pro ohřev teplé vody.

Podpora výstavby zelených střech a instalaci systému pro využití tepla z odpadních vod se vztahuje i na 3. výzvu Nové zelené úsporám pro rodinné domy. O toto opatření lze žádat výhradně s podáním žádosti o podporu na zateplení a výměnu oken (oblasti podpory A), nebo s výstavbou nového rodinného domu (oblast podpory B).

Možná výše podpory byla již zmíněna dříve v článku: https://endum.cz/novinky-v-programu-nova-zelena-usporam/

Změn ve výzvě pro rodinné domy však bylo mnohem více.
–    Byly zjednodušeny podmínky získání žádosti pro památkově chráněné budovy. Pro úspěšnou akceptaci žádosti nyní postačí úspora 10% z původní roční potřeby tepla na vytápění.
–    Nově lze v rodinných domech vyměnit původní zdroje tepla i za tepelná čerpadla s pohonem na plyn, nebo dostat příspěvek na připojení domu na soustavu zásobování teplem.
–    Byly zjednodušeny podmínky pro získání podpory na fotovoltaické krytiny a fasádní systémy určené k dohřevu teplé vody či vody na vytápění.
–    Žádost nyní můžou podávat i správci svěřeneckých fondů.

Žádosti dle těchto nových podmínek lze podávat od 9. 1. 2017.