Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nové dotace NZÚ Light nevyřizujeme

Státní fond životního prostředí spustil v lednu 2023 novou dotační výzvu NZÚ Light. Záměrem programu je podpořit rychle realizovatelné zateplení, např. výměnu některých oken, ale i kombinaci více opatření. Oprávněnými žadateli jsou příjemci důchodu starobního nebo invalidního (3. stupně) nebo domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Přinášíme přehled základních podmínek. NZÚ light nevyřizujeme. Pokud podmínky nového programu nesplňujete, můžete se na nás i nadále obracet s vyřízením dotací ze stávajícího programu Nová zelená úsporám 2021+ pro rodinné i bytové domy.

NZÚ Light

  • žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
  • žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12. 9. 2022

Žádost může být podána před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Zpětně se dotace vyplácí na realizace uskutečněné od 12. 9. 2022. Příjem žádostí je otevřen od 9. ledna 2023.

Více informací – Jak na to v NZÚ Light

NZÚ Light – přehled ke stažení

K vyřízení NZÚ Light můžete oslovit naši partnerskou firmu VIP Office s. r. o. pana Ing. Michala Vodáka – email: info@vipoffice.cz, vodak@vipoffice.cz, tel: 777 009 251.

V případě, že nesplňujete tyto podmínky o dotaci, je pro Vás určena Nová zelená úsporám 2021+. Obraťte se na nás, rádi Vám dotaci vyřídíme.