Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Zlepšujeme se a zkvalitňujeme naše služby

V letošním roce jsme připravili pro naše klienty několik novinek. Kromě nových webových stránek www.cestakdomu.cz, které jsme spustili na začátku letošního roku, jsme nechali všechny naše projektanty proškolit v Centru pasivního domu. Projektanti se zúčastnili a úspěšně absolvovali vysoce specializovaný kurz s názvem „Expertní kurz pro navrhování pasivních a nulových domů“. Intenzivním studiem získali mnoho nových a cenných informací, přehled o nových technologiích a moderních postupech při navrhování a stavbě pasivních domů.  V rámci specializovaného kurzu měli projektanti možnost se detailně seznámit se všemi konstrukčními detaily a problémy, které můžou při navrhování a stavbě nastat, a o jejich ideálním řešením.  Díky těmto novým znalostem můžeme s mnohem větší odborností zodpovědět všechny Vaše dotazy a navrhnout pro Vás ideální dům s patřičnou péčí a kvalitou.

Projektanti získali osvědčení o absolvování kurzu a možnost kdykoli se poradit s největšími odborníky v republice.

Centrum pasivního domu je jediná instituce v České republice, která poskytuje vysoce specializované kurzy tohoto zaměření a poskytuje možnost získat certifikát pro návrh pasivních domů Certified Passive House Designer.