Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Zdokonalujeme se pro Vás

Zdokonalujeme se pro Vás

Během posledních dvou měsíců celý náš tým prošel školením zaměřeným na nejnovější materiály, které lze využít při zateplování fasád i střech rodinných a bytových domů. Naši projektanti se seznámili s izolacemi, které lze použít jak u starých, tak u nových domů a s jejich přínosem při rekonstrukcích.

Zároveň byli obeznámeni od stavbyvedoucích s problémy, které mohou nastat při neodborné nebo nepečlivé aplikaci, případně při využití nekvalitních materiálů, a jak se jim vyhýbat.

Novinkou bylo seznámení se zelenými střechami a fasádami a s jejich výhodami v době, kdy ubývá v naší krajině voda a dochází k oteplování.

Nedílnou součástí byly nové poznatky o fotovoltaických systémech, solárních panelech, rekuperacích a tepelných čerpadlech.

Součástí školení byla prohlídka výzkumného centra LIKO-noe, kde všechny výše uvedené novinky aplikují v praxi a pracují na zdokonalení využívání přírodních zdrojů: vody, slunečního světla, země a vývoji technologií, které nezatěžují životní prostředí.

Nově získané poznatky nám umožní nabídnout Vám to nejlepší řešení, které bude efektivní a dlouhodobě udržitelné, a zkvalitní Váš život.