Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Úspory energie pro firmy 29. 4. 2019 KONČÍ!

Dotační program „Úspory energie“ pro firmy v nadcházejícím roce 2019 končí.

Pokud uvažujete o energetických opatřeních pro Váš podnik je nejvyšší čas na zpracování podnikatelského záměru. Konec příjmu žádostí o dotaci je stanoven na 29.4.2019. Pro podání žádosti je potřeba mít zpracovaný energetický posudek, a v některých případech je rovněž nutné doložit projekt a žádost o stavební povolení.

Pro koho je dotace určena?

Dotační program Úspory energie je určen pro malé, střední i velké podniky.

Kolik je možné získat na jeden projekt?

 • Na jeden projekt je možné získat příspěvek minimálně 300 tis. Kč a maximálně 400 mil. Kč.
 • Na zpracování energetického posudku je možné získat příspěvek až 350 tis. Kč
 • Pro malý podnik je poskytována podpora až do výše 50 % způsobilých nákladů
 • Pro střední podnik do výše 40 % způsobilých nákladů
 • Pro velký podnik do výše 30 % způsobilých nákladů

Na co lze získat příspěvek?

 • Na modernizaci a rekonstrukci rozvodů tepla, elektřiny a plynu
 • Modernizaci a rekonstrukci stávajících zařízení na výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu
 • Modernizaci osvětlení budov a průmyslových areálů
 • Zateplení budovy, výměny oken, dveří a další opatření, který by vedly ke snížení energetické náročnosti budovy
 • Instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu
 • Instalace akumulace elektrické energie

Co zahrnují způsobilé náklady?

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Náklady na administraci výběrového řízení