Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nový dotační program „Oprav dům po babičce“

U programu podpory „Oprav dům po babičce“ je kladen velký nárok na splnění komplexního zateplení domu, jedná se o:
• Zateplení podlah
• Zateplení fasády, s dodržením barvy omítky dle předpisu dotačního titulu
• Zateplení stropů, šikmin
• Výměna oken a dveří

Zároveň je nutné mít instalovány nové zdroje energie (např. kombinace nový zdroj tepla s FVE nebo rekuperační jednotkou), tak aby dům splnil vyšší požadavky na energetickou třídu.

Další prioritou je předcházení vzniku odpadu, pokud nelze této situaci předejít, musí dojít k jeho opětovnému použití – recyklaci, a to nejméně v 70% stavebního a demoličního odpadu, neklasifikovaného jako nebezpečný.

Podpora je omezena max na 50% přímých realizačních výdajů.

Elektronický příjem žádostí o dotace bude spuštěn v září tohoto roku.

Zvýhodněný úvěr by měly nabídnout stavební spořitelny v průběhu roku 2024.

Podpora na odborný posudek (PENB, výkresovou část domu) – 50.000 Kč.

Další informace budeme doplňovat dle dodaných podkladů ze SFŽP.

V případě, že nesplníte komplexní zateplení domu, můžete využít podporu Nová zelená úsporám.

Zdroj: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, platné vyhlášením příslušné výzvy (září 2023) a https://novazelenausporam.cz/caste-dotazy/