Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Novinky v oblasti dotační podpory rekonstrukcí a výstavby rodinných a bytových domů

Od podzimu 2017 je možné kombinovat projekty vyhlášené ministerstvem životního prostředí. Při podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a současném podání žádosti o kotlíkovou dotaci je možné zažádat o bonus až 40 000,- Kč za kombinování obou ekologických úspor energie. Bonus se vyplácí společně s prostředky z NZÚ po vyplacení kotlíkové dotace.

Dále byla přidána podpora pro instalace solární fotovoltaické elektrárny s využitelným ziskem až 4000 kWh/rok.  Na ně je možné čerpat až 150.000 Kč. Kromě nových žadatelů mohou požádat o dotaci i ti zájemci, kteří na solární systém žádali již v minulosti a chtějí systém rozšířit a zefektivnit. Byly taky zjednodušeny podmínky pro ty, kteří chtějí svůj dům zásobovat energií pomocí krytiny s fotovoltaickými články, nebo fasádní systémy.

V případě, že uvažujete o stavbě nového domu, je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám na výstavbu domu v pasivním standartu s podporou až 450 000 Kč. Tuto variantu lze kombinovat např. s dotací na solární panely nebo fotovoltaickou elektrárnu. Vzniklou energii lze tak využít pro ohřev teplé vody, vytápění nebo výrobu vlastí elektřiny.

Podpora se nyní poskytuje navíc i na zelené střechy. Tato možnost je zde otevřená jak pro stavebníky nových rodinných domů, tak pro ty, co jen zateplují stávající objekt. Výše dotace se vypočítává z plochy vegetační vrstvy – 500,- Kč/m2.

Další možností, jak získat ještě více, je instalace systému zpětného využití tepla z odpadní vody. Podpora zde činí 5 000,- Kč na každý jeden decentrální systém.

V případě stavby nového domu, ale i v případě rekonstrukce domu je také možné využít nového programu ministerstva životního prostředí, a to tzv. Dešťovku neboli dotaci na zachytávání dešťové a přečištěné splaškové vody. Takto zachycenou a přečištěnou vodu je možné využít na zálivku zahrady nebo na splachování toalet v celé domě. O dotaci je možné žádat nezávisle na dotačním programu Nová zelená úsporám.

Pro bytové domy byla vyhlášená 78. výzva na podporu revitalizace starých bytových domů, kde je možné získat až 30 % uznatelných nákladů zpět s příjmem žádostí od 2. 2 2018.

U stavby nového bytové domu je rovněž možné žádat o finanční příspěvek, a to z programu Nová zelená úsporám v případě výstavby v nízko energetickém standartu.