Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nová zelená úsporám a novostavby I

Dotace Nová zelená úsporám je většinou spojována s příspěvky na zateplení domu a solární panely. Možnosti jsou však mnohem širší. Podpora zde čeká i pro investory, kteří svou stavbu teprve plánují.

Program podporuje výstavbu rodinných domů s nízkou energetickou náročností až velmi nízkou energetickou náročností, tzv. pasivní. Jedná se o objekty, které šetří životní prostředí i Vaši peněženku. Nemusíte se bát žádné obrovské strojovny a elektroniky, která bude ovládat všechno dění v domě. Tyto domy jsou na první pohled k nerozeznání od klasických staveb. Aplikuje se na nich jen soubor několika opatření, která svou podstatou sníží náklady na chod domu a Vám zpříjemní pobyt v nich. Základními znaky takového domu jsou dobře navržená dispozice, tepelná izolace, okna a dveře. Z místností jako je koupelna, nebo kuchyně se odvádí teplý vzduch, jehož teplo se použije pro ohřátí čerstvého, který jde automaticky dovnitř (rekuperace). V kotelně tedy vystačí jen menší zdroj tepla a vy můžete počítat s tím, že když se po práci vrátíte domů, bude Vás čekat příjemné klima. Rozhodně není pravda, že v takovém domě nesmíte otvírat okna. Jen je pravděpodobné, že již nebudete mít potřebu to dělat tak často.

Naše firma svým klientům/kám nabízí jak zpracování návrhu takového domu, tak úpravu již hotové dokumentace. Často spolupracujeme s projektanty, kteří stavbu navrhují a my jen pomůžeme doladit, co je třeba. Spočítáme průkaz energetické náročnosti budovy, pomůžeme vybrat vhodný zdroj tepla a navrhnout rekuperaci. Podáme za Vás žádost o dotaci, postaráme se o důležitou administraci a budeme zde i nakonec při vyplacení podpory.

Pro podání žádosti o dotaci je pak potřeba:

  • Projekt domu a vybraných detailů
  • Výpočet energetické náročnosti budovy
  • Výpočet nutného stínění oken v létě
  • Výpočet tepelných mostů
  • Projekt vytápění a vzduchotechniky

Naše firma je pro Vás schopna zpracovat jakoukoli z těchto částí, nebo dům navrhnout kompletně celý. Oslovují nás i klienti/ky, kteří mají například hotovou základovou desku a rádi by ještě využili možnost dotace a zlepšení energetické náročnosti domu. I to je možné. V takovém případě Vám můžeme vyhotovit předběžný výpočet a poté se domluvíme, co by bylo třeba v projektu ještě změnit a zda se Vám tato investice skutečně vyplatí.

Na co si dát pozor:

  • Průvzdušnost – pro správné fungování vzduchotechniky a domu jako celku je nutné stavět dům skutečně pečlivě a dát si pozor na každý detail. Po dokončení prací je nutné provést test průvzdušnosti – blower-door test, který ověří, že vše bylo provedeno skutečně správně a teplo nebude zbytečně utíkat například špatně utěsněnou spárou v rámu okna.
  • Tepelné mosty – tepelné mosty jsou místa, kde je nějakým způsobem přerušena izolační schopnost konstrukce. Například šroub vedoucí z venku až do půlky stěny, nebo špatně napojená tepelná izolace. Je potřeba si ohlídat správné propojení materiálů, překrytí spár izolací, zbytečně nepřipojovat konstrukce dlouhými kovovými kotvami kde to není nezbytně nutné. Každý tepelný most se počítá a to doslova.
  • Vlastnosti materiálů a výplní otvorů – u domů s nízkou energetickou náročností jsou normou stanoveny zvýšené požadavky na tepelněizolační schopnosti všech konstrukcí, oken i dveří. Návrh, jak má vše vypadat, od nás dostanete do ruky. Pro obdržení dotace a správné fungování domu je nezbytné, aby byly tyto požadavky i dodrženy.
  • Faktury a certifikáty – tato podmínka je již především spojena s podmínkami dotačního programu. Stavbu můžete provést svépomocí. Faktury za použité materiály (tepelné izolace a výplně otvorů, zdroj tepla a rekuperace) však musíte uschovat a teprve na jejich základě Vám bude proplacena podpora. U každého materiálu je nutné uvést do položkového rozpočtu rozměry, počet/plochu a SVT kód. Pokud materiál SVT kód nemá, vyžádejte si u prodejce certifikát dokazující vlastnosti daného výrobku. Seznam SVT kódů najdete na: https://www.novazelenausporam.cz/jak-na-to/seznam-vyrobku/. Tyto faktury mohou být staré maximálně 2 roky k datu podání žádosti.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.