Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nová zelená úsporám a novela stavebního zákona

Na začátku roku 2018 byla schválená novela stavebního zákona č. 183/2016 Sb., která upravila i podmínky pro doložení realizace dotace z programu Nová zelená úsporám. Do konce roku 2017 bylo vždy nutné pro doložení realizace dokončené stavby doložit stanovisko stavebního úřadu. Novela stavebního zákona rozšiřuje oblast stavebních záměrů, které nepodléhají stavebnímu řízení, a tak nastala situace, že některé stavební úřady nechtějí v případě jednodušších staveb stanovisko vydat. V takovýchto případech postačí státnímu fondu životního prostředí doložit např. záznam ústního jednaní se stavebním úřadem, že Váš záměr nevyžaduje žádné povolení ani ohlášení stavby.

V případě, že stavební úpravy vyžadují některou formu povolení hlavně u novostaveb a větších rekonstrukcí, ale i v případě památkově chráněných staveb, je nutné doložit příslušné povolení (stavební povolení nebo ohlášení stavby).

Významné změny nastaly s kolaudací stavby, kdy ve většině případů nebude stavební úřad vydávat kolaudační souhlas či souhlas s užíváním stavby.

V doložení realizace pro vyplacení dotace Nová zelená úsporám bude tedy stačit:

  • v případě staveb, které nevyžadují žádné povolení: zprávu odborného technického dozoru a záznam z ústního jednání ze stavebního úřadu, kde budou vypsaná veškerá prováděná opatření (výměna oken, zateplení obvodového pláště, střechy….)
  • u staveb vyžadujících povolení: kopii formuláře „Ohlášení dokončení stavby“, a nebo „Oznámení o zahájení užívání stavby“ a zprávu odborného technického dozoru
  • u novostaveb: doklad o přidělení čísla popisného

Odborný technický dozor

Stavební zákon i dříve vyžadoval, aby stavebník u staveb financovaných z veřejných rozpočtů zajistil technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Podle novely stavebního zákona může tento dozor vykonávat pouze autorizovaná osoba, tj. autorizovaný architekt nebo inženýr. Technický a autorský dozor může vykonávat stejná osoba.

 

Zdroj: http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-a-novela-stavebniho-zakona/