Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie

Od 1. března 2017 bude probíhat příjem žádostí do výzvy Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny. Největším lákadlem je poskytnutí prostředků na nákup elektromobilu. V rámci této výzvy lze rovněž pořídit rychlonabíjecí stanice, technologie k získávání druhotných surovin a jiné technologie akumulace energie. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Přehled podmínek pro nákup elektromobilu:
Zahájení příjmů žádostí:                     1. 3. 2017
Datum ukončení příjmů žádostí:     31. 5. 2017
Dle obchodní třídy SDA jsou podporovány tyto třídy: mini, malá, nižší střední, střední, MPV
Způsobilé výdaje:
•    Hmotný majetek
•    Podnikatelský záměr/Studie proveditelnosti
Míra podpory:
•    Malý podnik 75 % způsobilých výdajů
•    Střední podnik 65 % způsobilých výdajů
•    Velký podnik 55 % způsobilých výdajů
Výše podpory:
•    Minimální výše: 50 tisíc Kč
•    Maximální výše: 10 mil. Kč
•    Výše dotace na zpracování podnikatelského záměru/Studie proveditelnosti: 30 tisíc Kč
Způsobilé výdaje pro kategorie elektromobilů:
•    35 % – L7e
•    45 % – M1, N1, M2, M3

Příklad výpočtu způsobilých výdajů pro nákup elektromobilu:
1.    Zvolení elektromobilu v kategorii M1
2.    Cena nabídky od dodavatele činí 1 000 000 Kč bez DPH
3.    Způsobilé výdaje na jeden elektromobil jsou 45 % (kategorie M1)
4.    Studie proveditelnosti 30 000 Kč
5.    Způsobilé výdaje na jeden elektromobil jsou (1 000 000 * 0,45) = 450 000 Kč
6.    Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 450 000 Kč + 30 000 Kč = 480 000 Kč
7.    Následně bude vypočtena vypočítána dotace dle velikosti podniku – v případě malého podniku (75%) se jedná o              dotaci 360 000 Kč (480 000 * 0,75)