Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Možnosti úspor na energiích a související dotace pro podnikatele

V momentální nabídce nejrůznějších dotací je připravena podpora i pro podnikatele, kteří chtějí snížit spotřebu energií, které spotřebovávají a ušetřit náklady za jejich nákup, a to v operačním programu OPPIK.

V průběhu listopadu bude vypsána Výzva v programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, kde lze získat podporu na pořízení elektromobilů i na pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. Příjem žádostí bude probíhat od prosince 2018 do května 2019. Pro více informací o konkrétních podmínkách nás neváhejte kontaktovat.

Stále rovněž běží příjem žádostí do programu Úspory energie, která je otevřena do dubna 2019. V tomto programu jsou podporována nejrůznější opatření, vedoucí ke snížení spotřeby energií, které lze kombinovat dle potřeby konkrétního podniku. Jedná se o:

– Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla za účelem zvýšení účinnosti

– Zavádění a modernizace systémů měření a regulace

– Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu

– Modernizace soustav osvětlení

– Zateplení, výměna otvorových výplní, instalace větrání s rekuperací

– Využití odpadní energie

– Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

– Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku

– Instalace kogenerační jednotky

– Instalace akumulace elektrické energie

Pro návrh optimálních opatření pro Vaši firmu je nejprve nutné zpracovat energetický posudek. Ten posoudí Vámi zamýšlené investice z hlediska energetického, ekonomického i ekologického a na jeho základě se stanoví předpokládaný bodový zisk pro dotaci.

Nabízíme Vám prvotní konzultaci Vašeho záměru, s předběžným posouzením z hlediska energetického i dotačního. Po výběru ideální varianty Vám zpracujeme energetický posudek i žádost o dotaci a zařídíme administraci celého záměru.