Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

Vyhodnocení instalace FVE pro různé typy provozů

V rámci programu Úspory můžou malé, střední i velké podniky žádat o dotaci na Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Na jeden projekt je vždy možné získat příspěvek 300 tis – 100 mil. Kč

U malých podniků je možné získat podporu až do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a velké podniky až 60 % ze způsobilých nákladů.

Za způsobilé náklady se považuje dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, projektová dokumentace, inženýrská činnost a energetický posudek.

Příklady vyhodnocení instalace fotovoltaických panelů:

 

  1. Pro zemědělské družstvo zaměřené na výrobu mléka – zemědělská stavba s bateriemi

Vstupní údaje

Spotřeba elektrické energie za rok = cca 376 MWh

Maximální hodinová spotřeba EE: 55,5 kWh

Předpokládaná cena za 1 MWh elektrické energie = cca 2 500 Kč (Uherské Hradiště)

Plocha technologicky využívaných prostor: cca 15 000 m2

Profil spotřeby EE:

Návrh fotovoltaické elektrárny na střechu

Instalace panelů o celkovém výkonu 49,68 kWp

Návrh panelů = 184 ks s výkonem 270 W/kus, orientace na jihovýchod, sklon 12° (dle sklonu střechy)

celková plocha fotovoltaické elektrárny = 310 m2

Měnič ACDC

Akumulace s kapacitou 25 kWh

Vyhodnocení výroby elektrické energie

Celková využitelná produkce elektrické energie z FVE v budově = 38 668,7 kWh/rok

Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově = 100 %

Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE = 10,3 %

Ekonomické vyhodnocení investice

Předpokládaná investice do kompletní dodávky fotovoltaického systému = 2 712 036,- Kč bez DPH

Předpokládaná výše dotace = 1 658 532,- Kč

(podnik uvažován jako střední (50 – 250 zaměstnanců))

Vlastní investice po odečtení dotace = 1 053 504,- Kč

Roční úspora oproti nákupu EE = 96 671,- Kč

Návratnost systému při započítání dotace = 10,9 roku

 

2.Pro zemědělské družstvo zaměřené na výrobu mléka – zemědělská stavba bez baterií

Vstupní údaje

Spotřeba elektrické energie za rok = cca 376 MWh

Maximální hodinová spotřeba EE: 55,5 kWh

Předpokládaná cena za 1 MWh elektrické energie = cca 2 500 Kč (Uherské Hradiště)

Plocha technologicky využívaných prostor: cca 15 000 m2

Profil spotřeby EE:

 

Návrh fotovoltaické elektrárny na střechu

Instalace panelů o celkovém výkonu 49,68 kWp

Návrh panelů = 184 ks s výkonem 270 W/kus, orientace na jihovýchod, sklon 12° (dle sklonu střechy)

celková plocha fotovoltaické elektrárny = 310 m2

Měnič ACDC

Vyhodnocení výroby elektrické energie

Celková využitelná produkce elektrické energie z FVE v budově = 38 468,9 kWh/rok

Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově = 100 %

Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE = 10,2 %

Ekonomické vyhodnocení investice

Předpokládaná investice do kompletní dodávky fotovoltaického systému = 1 624 536,- Kč bez DPH

Předpokládaná výše dotace = 898 520,- Kč

(podnik uvažován jako střední (50 – 250 zaměstnanců))

Vlastní investice po odečtení dotace = 726 016,- Kč

Roční úspora oproti nákupu EE = 96 172,- Kč

Návratnost systému při započítání dotace = 7,5 roku

 

3. Pro firmu zaměřenou na obrábění kovů – stavba pro obrábění kovů bez baterií

Vstupní údaje

Spotřeba elektrické energie za rok = cca 237 MWh

Maximální hodinová spotřeba EE: 60,6 kWh

Předpokládaná cena za 1 MWh elektrické energie = cca 3 900 Kč (Ostrava)

Plocha technologicky využívaných prostor: cca 800 m2

Profil spotřeby EE:

Pracovní dny a víkend

Návrh fotovoltaické elektrárny na střechu

Instalace panelů o celkovém výkonu 19,8 kWp

Návrh panelů = 72 ks s výkonem 275 W/kus, orientace na jihozápad, sklon 34° (dle sklonu střechy)

celková plocha fotovoltaické elektrárny = 117 m2

Měnič ACDC

Vyhodnocení výroby elektrické energie

Celková využitelná produkce elektrické energie z FVE v budově = 19 020,7 kWh/rok

Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově = 99,4 %

Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE = 8 %

Ekonomické vyhodnocení investice

Předpokládaná investice do kompletní dodávky fotovoltaického systému = 680 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná výše dotace = 357 999,- Kč

(podnik uvažován jako střední (50 – 250 zaměstnanců))

Vlastní investice po odečtení dotace = 322 001,- Kč

Roční úspora oproti nákupu EE = 74 181,- Kč

Návratnost systému při započítání dotace = 4,3 roku

 

4. Pro firmu zaměřenou na obrábění kovů – stavba pro obrábění kovů bez baterií

Vstupní údaje

Spotřeba elektrické energie za rok = cca 237 MWh

Maximální hodinová spotřeba EE: 60,6 kWh

Předpokládaná cena za 1 MWh elektrické energie = cca 3 900 Kč (Ostrava)

Plocha technologicky využívaných prostor: cca 800 m2

Profil spotřeby EE:

Pracovní dny a víkend

Návrh fotovoltaické elektrárny na střechu

Instalace panelů o celkovém výkonu 19,8 kWp

Návrh panelů = 72 ks s výkonem 275 W/kus, orientace na jihozápad, sklon 34° (dle sklonu střechy)

celková plocha fotovoltaické elektrárny = 117 m2

Měnič ACDC + Baterie s kapacitou 19,8 kWh

Vyhodnocení výroby elektrické energie

Celková využitelná produkce elektrické energie z FVE v budově = 19 120,9 kWh/rok

Procento využití celkové produkce FVE pro krytí spotřeby v budově = 100 %

Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE = 8,1 %

Ekonomické vyhodnocení investice

Předpokládaná investice do kompletní dodávky fotovoltaického systému = 1 046 300,- Kč bez DPH

Předpokládaná výše dotace = 613 793,- Kč

(podnik uvažován jako střední (50 – 250 zaměstnanců))

Vlastní investice po odečtení dotace = 432 507,- Kč

Roční úspora oproti nákupu EE = 74 572,- Kč

Návratnost systému při započítání dotace = 5,8 roku