Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Energetické úspory v bytových domech III

Od 2. února 2018 bude probíhat příjem žádostí o finanční podporu v 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III.

Mezi hlavní podporované aktivity patří:
• zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí
• výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou
• výměna střešní krytiny
• instalace exteriérových prvků stínění
• renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů, v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními
• sanace zdiva a statických poruch, v případě, že souvisí s podporovaným opatřením
• opravy hydroizolace a zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí
• odstranění nevyhovující tepelní izolace
• výměna stávajícího hlavního zdroje tepla za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
• instalace nového hlavního zdroje tepla, solárních termických kolektorů nebo solárních fotovoltaických soustav
• instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu

Dotace se rovněž vztahuje na zpracování projektové dokumentace, průkazu energetické náročnosti budovy, podkladů pro hodnocení a administraci výběrového řízení.

Výše podpory je 30 % nebo 40 % z celkových způsobilých výdajů.

O finanční podporu mohou zažádat Společenství vlastníků jednotek, vlastníci bytových domů (kromě fyzických osob nepodnikajících) a nově bytová družstva jako správci bytových domů.

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 29. 11. 2019.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.