Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce


Pro koho je dotace určena
  • Žadatelem o podporu může být pouze zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího rodinného domu využívaného k trvalému bydlení.
  • Pro vlastníky rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří chtějí komplexně zateplit dům.

 


Zateplení

Komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Dále výměna oken a jiných stavebních otvorů a stínicí techniky.

Typ konstrukce Podpora
(Kč/m2)
Obvodové stěny, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 1.300
Výplně stavebních otvorů 4.900
Konstrukce na zemině 1.700
Stínicí technika 1.500
Základní podpora (např. projektová dokumentace, posudek) 50.000

Domácí fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních systémů nebo tepelného čerpadla.

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ systému Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2kWp 60.000
Minimální instalace o výkonu 2kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100.000
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10.000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10.000
Solární termický ohřev teplé vody, min. plocha 1,8 m2 (SOL) 45.000
Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním, min. plocha 3,6 m2 (SOL+) 60.000
Solární fotovoltaický ohřev teplé vody, min. výkon 1,5 kW (FV) 45.000
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody (TČ–V) 45.000
Dobíjecí stanice 15.000 / dům

FVE a solární systémy, ekomobilita


Bonusy

Rodinný bonus

Bonus 50 000 Kč je určen na každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči).

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení. Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč. Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem.