Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Zvažujete výměnu starého kotle? Pojďte se s námi poradit, než začnete výměnu realizovat, abyste mohli získat dotaci na nový kotel.

V roce 2019 Ministerstvo životního prostředí opět vyhlásí dotační program na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Vyhlášení výzvy je plánováno na leden 2019, tato výzva je však určená pro jednotlivé kraje, nikoliv pro samotné občany. O vyhlášení výzev v jednotlivých krajích Vás budeme informovat. Očekává se, že výzvy budou vyhlašovány nejdříve na přelomu jara/léta 2019.

Oproti předchozím výzvám se předpokládá, že již nebudou podpořeny automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu!

K podání žádosti o kotlíkovou dotaci je potřeba:

–      mít kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně starý kotel bez určení emisní třídy

–      revizní zprávu od topenáře

–      fotodokumentaci starého kotle: fotky kotle ze všech stran, všech dvířek, tlakoměru, štítku (pokud

je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín, aby bylo zřejmé, že je kotel plně funkční a

fotky kotle z větší vzdálenosti i s kotelnou.

K doložení realizace kotlíkové dotace je potřeba:

–  doklad o likvidaci starého kotle

–  fotografie likvidovaného kotle (nejlepší je zdokumentovat cestu kotle z kotelny ven, aby bylo jasné, že jde o stejný kotel, jaký je v žádosti, dále nafotit jeho likvidaci, rozřezání, dovezení do sběrného dvoru apod.)

–  faktury za nový kotel s položkovým rozpočtem (nebo dodacím listem)

–  doklady o zaplacení (postačí výpis z účtu)

– fotografie nového kotle, u tepelného čerpadla vnitřní i venkovní jednotku

–  předávací protokoly

– protokol o uvedení do provozu

–  revizi spalinových cest

–  osvědčení o profesní kvalifikaci osoby, která nový zdroj tepla uváděla do provozu

Při současném zažádání o kotlíkovou dotaci a dotaci z programu Nová zelená úsporám (dotace na rekonstrukci domu) je možné získat bonus 20.000 Kč. Dotaci z programu Nová zelená úsporám lze ovšem proplatit až poté, co Vám bude vyplacena kotlíková dotace.