Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Změny Nová zelená úsporám – zdroje tepla, kotlíkové dotace

Dne 24. června vyhlásil ministr životního prostředí nové parametry dotačních programů Nová zelená úsporám a NZÚ Light platné od 1. září 2024. Novinkou je možnost podání žádosti na výměnu kotle na spalování uhlí 3. a vyšší emisní třídy.
Program Nová zelená úsporám nabízí široké možnosti podpory při výměně nejen kotlů 1. a 2. emisní třídy, ale také na výměnu všech druhů kotlů na uhlí nebo koks a dalších neekologických zdrojů tepla.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění v rodinném domě za některý z těchto původních zdrojů:
• kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5
• kotle konstruované pro spalování pouze pevných fosilních paliv (kotle na uhlí)
• kotle na topné oleje
• lokální topidla na pevná paliva, sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
• elektrické vytápění za systém s tepelným čerpadlem
• plynové kotle a topidla za tepelné čerpadlo

Nové zdroje tepla a výše podpory:
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 65 000 Kč
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 90 000 Kč
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně, na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním  35 000 Kč
TCA Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 40 000 Kč
TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s ohřevem teplé vody 60 000 Kč
TCV Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 Kč
TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s ohřevem teplé vody 90 000 Kč
TCK Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda 110 000 Kč
TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda s ohřevem teplé vody 130 000 Kč
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 30 000 Kč

Kotlíkové dotace skončí 31. srpna 2024. Program kotlíkových dotací dosud organizovaný kraji se přesouvá do NZÚ Light. Tato podpora je určena pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Informace ohledně poskytnutí podpory Vám poskytnou poradci z místních akčních skupin nebo konzultačních středisek. https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/