Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Změna podmínek k dotacím na plynové kotle

Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska. Proto dochází k úpravě podmínek na dotace na plynové kotle a plynové tepelné čerpadla. Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům.

VÝMĚNU ZA PLYNOVÝ KOTEL JDE ŽÁDAT POUZE DO KONCE DUBNA 2022.

Plynové kotle na rodinné domy: Dotace na instalaci nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem bude poskytnuta pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že výměna kotle byla již zrealizována nebo uhrazena alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Plynové kondenzační kotle na bytové domy: Dotace na instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem bude dotace poskytnuta pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že výměna kotle byla již zrealizována nebo uhrazena alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

„MŽP jde v tuto chvíli ještě dál a v nejbližší době se chystá předložit na jednání vlády novelu zákona o ochraně ovzduší, která by znamenala posun termínu zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy o 2 roky, tedy k 1. září 2024. Myslíme tak zejména na české domácnosti, které v dnešní době pociťují finanční dopady covidové pandemie, bezprecedentní růst cen energií a také důsledky ruské agrese na Ukrajinu. To vše se promítá v nejistotě dostupnosti zdrojů tepla, jejichž prostřednictvím lze povinnost splnit, paliv, tedy zejména zemního plynu a služeb spojených s instalací nových zdrojů. Odkladem zákonného termínu jim chceme vyjít vstříc. Zároveň nám leží na srdci, aby kraje neodkládaly vypisování výzev kotlíkových dotací, aby všichni, kdo výměny již provedli, nebo mají již promyšlenou výměnu, a chtějí ji zrealizovat co nejdříve, mohli zažádat o nabízené dotační prostředky.“

Ministryně Anna Hubáčková

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí