Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

VÝZVY VI. A VII. PROGRAMU TECHNOLOGIE

V úterý 5. prosince 2017 byly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy VI a VII v programu Technologie.
Výzva VI je určena pro začínající podniky. Podpora v maximální výši 45 % způsobilých výdajů je poskytována pro malé začínající podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky. Finanční příspěvek se vztahuje na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do 224 999 Kč.
Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH, jestliže je žadatel plátcem DPH nebo 500 000 Kč s DPH, pokud není žadatel plátcem DPH.
Projekt lze realizovat pouze v okresech, které vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl v České republice.
Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 12. únor 2018 do 10 hodin.

Výzva VII je zaměřena na malé či střední podniky, jejichž záměrem je nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Míra podpory pro malé podniky je 45 %, pro střední podniky činí míra podpory 35 % způsobilých výdajů. Dotace je poskytována v minimální výši 1 milionu Kč a maximálně do výše 20 milionu Kč.
Finanční podpora se bude vztahovat pouze na projekty, které budou realizovány v hospodářsky problémových regionech nebo v okresech s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je celorepublikový průměr.
Zahájení přijmu žádostí je stanoveno na 12. únor 2018. Žádosti lze podávat do 14. května 2018 do 10 hodin.