Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

VÝHODY ZATEPLENÍ DOMU A VÝMĚNY STARÉHO KOTLE

Výhody zateplení domu, výměny oken, zelené střechy, instalace stínící techniky a větrací jednotky

 • Výrazně se sníží tepelné ztráty domu, náklady na vytápění, a tím dojde k úspoře financí na provoz domu
 • Zlepší se tepelná a pocitová pohoda v domě, díky zateplení bude na vnitřních konstrukcích vyšší povrchová teplota, proto se budete v domě cítit lépe
 • Není nutné instalovat drahý a výkonný zdroj tepla, postačí menší výkon za nižší pořizovací cenu
 • V případě využití dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat zpět až 50 % ze způsobilých nákladů souvisejících s rekonstrukcí (materiál, izolace, montáž, blower door test, odborný posudek a projektové dokumentace)
 • Eliminace výskytu plísní, po správně provedeném zateplení konstrukcí vodní páry kondenzují uvnitř izolantu, díky tomu nedochází k tvorbě plísní uvnitř domu. Plíseň se může objevit v důsledku nevětrání vnitřních prostor domu anebo také v případě špatného provedení zateplení (malá tloušťka izolantu, nekvalitní provedení)
 • Správná aplikace zateplovacího systému zajistí dlouhou životnost konstrukce i samotného izolantu. Doporučujeme dát přednost komplexnímu zateplení uceleným prověřeným systémem, který je odzkoušen zátěžovými zkouškami, místo volby nevhodných druhů levnějších systémů. V případě zateplení je nutné vždy dbát na technologický postup provedení práce.
 • Instalace venkovní stínící techniky pomáhá chránit dům proti extrémním vlivům počasí (nadměrný vítr, přívalové deště, nadměrné sluneční záření), přehřívání a plní také estetickou funkci.
 • Zelená střecha prodlužuje životnost střešního pláště, pohlcuje hluk a škodlivé prachové částice, zadržuje vodu a čistí ovzduší
 • Instalace větrací jednotky s rekuperací tepla zajistí neustálý přívod čerstvého vzduchu do domu, díky využití tepla z odpadního vzduchu přebírá a předává až 90 % tepla dodávanému čerstvému vzduchu, díky tomu se uspoří náklady na vytápění domu
 • Při využívání strojního chlazení se sníží energie na chlazení domu v letních měsících (zateplený dům se tolik nepřehřívá a není nutno tolik využívat chlazení)
 • Všechny tyto opatření sníží energetickou náročnost budovy a zvýší hodnotu domu
 • V neposlední řadě mají energeticky úsporná opatření příznivý dopad na životní prostředí

Výhody výměny starého kotle za nový

 • V rámci kotlíkové dotace můžete vyměnit starý kotel na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za nový zdroj tepla (tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel anebo kotel na biomasu). Lze získat finanční příspěvek až 80 % ze způsobilých nákladů (náklady na pořízení nového kotle, montáž, revize spalinových cest, rekonstrukce otopné soustavy).
 • Lokální zdroj tepla na tuhá paliva (kamna), nebo elektrokotel můžete vyměnit v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (elektrokotel lze vyměnit jen za tepelné čerpadlo, kamna za tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo za kotel na biomasu)
 • Tepelná čerpadla – odebírají teplo ze vzduchu nebo ze země přes výparník tepelného čerpadla, vyrobené teplo je proto nákladově velmi výhodné. Provoz je plně automatický. Navíc pořízením tepelného čerpadla získáte nízký tarif elektrické energie na odběr celého domu.
 • Plynový kondenzační kotel – plně automatický provoz, vyšší účinnost, díky které spotřebovávají až o 30 % míň paliva a mají až o 60 % nižší emise oproti klasickému plynovému kotli.
 • Kotel na biomasu (automatický/s ručním přikládáním) – nové moderní kotle mají podstatně lepší účinnost oproti starým kotlům, navíc u automatických kotlů stačí přikládat v průměru jednou za tři dny.