Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Úspory energie v podnikatelském sektoru

Úspory energie v podnikatelském sektoru

Od 1. prosince 2016 probíhá příjem žádosti v rámci výzvy „Úspory energie II“, jenž je zaměřena na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Hlavním účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Mezi podporované aktivity patří:

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Oprávněnými žadateli jsou malé, střední a velké podniky. Podporované aktivity se nevztahují na komerční turistická zařízení, výzkumné projekty, rekonstrukce veřejných, rodinných a bytových objektů.

Dotace je poskytována na projekty v částce od 500 tisíc Kč do 250 milionu Kč.

Míra podpory

  • Malý podnik (0 – 49 zaměstnanců) – 50 % způsobilých výdajů
  • Střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 40 % způsobilých výdajů
  • Velký podnik (250 a více zaměstnanců) – 30 % způsobilých výdajů

Projekt musí být realizován na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Příjem žádostí bude ukončen 30. března 2018.