Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II.

Na začátku nového roku byl spuštěn příjem žádostí do programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu s příjem žádostí od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018.

O tuto podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky a na jeden projekt je možné získat dotaci 300 tis – 100 mil. Kč.

V případě malých podniků se jedná o podporu do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a pro velké podniky 60 % způsobilých nákladů.

Podporu je možné získat na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

Za způsobilé náklady se považuje:

  • dlouhodobý hmotný majetek,
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku),
  • projektová dokumentace,
  • inženýrská činnost,
  • energetický posudek

Celý projekt musí být realizován na území ČR (kromě hlavního města Prahy). O podporu nemohou žádat turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně či restaurace. Dotace není určena pro bytové a rodinné domy nebo veřejné budovy, ani pro aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů. V rámci této výzvy může jeden ekonomický subjekt (na jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o příspěvek.